Befriende lesing på Sunnmøre

22 Lesesirkel.jpgLesesirkler kan være alt fra knusktørre opplesninger, skravleklubber med bok som alibi, eller personlige rom der hver enkelt kan gi uttrykk for egne tanker og oppfatninger. Fakta og fiksjon, livet og litteraturen - hvor er grensene?

På bildet ser vi Liv Eidslott (84), for øvrig kona til lyrikeren Arnold Eidslott, i samtale med en av de få mannlige deltakerne, Jarle Grimstad (66) fra Herøy.

 

Tekst og foto: Eldri H. Fagerlund, frilansjournalist

22 Lesesirkel.jpgLesesirkler kan være alt fra knusktørre opplesninger, skravleklubber med bok som alibi, eller personlige rom der hver enkelt kan gi uttrykk for egne tanker og oppfatninger. Fakta og fiksjon, livet og litteraturen - hvor er grensene? På bildet ser vi Liv Eidslott (84), for øvrig kona til lyrikeren Arnold Eidslott, i samtale med en av de få mannlige deltakerne, Jarle Grimstad (66) fra Herøy.

 

Tekst og foto: Eldri H. Fagerlund, frilansjournalist

 

I sommer arrangerte fylkesbiblioteket i Sunnmøre en lesesirkelkveld ved Ålesund bibliotek. Målet var å gi inspirasjon til allerede etablerte lesesirkler og etablere nye grupper for de som ønsket det.

     - Mellom boka og leseren er det mye et bibliotek kan gjøre, sa bibliotekrådgiver Heidi Sørensen Dragseth i sine åpningsord denne junikvelden. Sammen med bibliotekar Hilde Gjessing og fylkesbibliotekar Ellen Molvær inviterte hun til ulike innfallsvinkler til det å lese. Mellom30-40 personer, alle med åpenbart mye erfaring, det vi si i alderen 50 pluss, satt forventningsfulle og lyttet.

     - Den personlige leseropplevelsen er viktig, og leseren er allmektig i forhold til teksten, sier Dragseth og legger til at friheten ligger i å unngå autoriserte synspunkter.

     - Spør deg selv om hva slags tema som engasjerer deg, er det noen bøker som har gjort deg flau? Refleksjonen er en bevisstgjøringsprosess, derfor kan litteraturen gi så uendelig mye utover fortellingen. Ikke pin deg med bøker som ikke engasjerer deg, dropp dem! Å hengi seg til litteratur har mye med kjærlighet å gjøre. Teksten er broen mellom eget og andres liv. For det vel slik med litteraturen, vi snakker om det vi leser og snakker samtidig om oss selv.

 

Nøytralt miljø. Renate Sandvær er 32 år og dermed en av de yngre besøkende. - Jeg er en lesehest, men er ikke medlem av noen leseklubb, sier hun og håper samtidig at hun i løpet av kvelden kan være med på å skape en ny.

     - Som statsviter er jeg interessert i politikk og samfunnsspørsmål. Men skjønnlitteraturen har likevel en spesiell plass hos meg, sier hun og av samtidslitteratur trekker hun frem Helen Uris "De beste blant oss" og Olaug Nilssens " Få meg på, for faen!"

     - Begge bøkene skildrer studentliv og universitetsmiljø, et miljø jeg kjenner, sier Renate. "Få meg på for faen" er skrevet på nynorsk. Renate mener det er altfor lite nynorsk litteratur. Nilssens bok ligger i skjæringspunktet mellom komedie og tragedie, Renate leser den om igjen og om igjen.

     Litt lenger inn i biblioteket finner vi Jarle Grimstad (66) i samtale med Liv Eidslott (84). Jarle har kommet helt fra sør i Sunnmøre for å se an muligheten for å bli med i en lesesirkel. Liv, som kommer fra Ålesund, har vært medlem av en lesesirkel i mange år. Etter hvert som samtalen mellom disse to skrider frem, får Jarle vite at Liv er gift med lyrikeren Arnold Eidslott. Da forteller Jarle at Eidslott var noe av det første han leste, diktsamlingen "Kronen av røk", fra 1959.

     Etter denne pausen snakker bibliotekar Signe Thoresen om hvilke tjenester kundene kan få, blant annet at det går an å "booke" en bibliotekar for veiledning. Hun viser også til "MappaMi" og hvilke muligheter som ligger på bibliotekets hjemmesider. Thoresen, som er innkjøpsansvarlig ved Ålesund bibliotek, leser også fra forfatteren Siri Hustvedt`s bok, "Det jeg elsket". Romanen forteller om kunstnerliv i New York på 1970 tallet og handler om smerte, sorg og kjærlighet.

     De fremmøtte fikk denne kvelden utlevert et notat med spørsmål og momenter om lesing som var egnet til refleksjon. Spørsmålene gikk inn på hvorfor vi leser det vi leser, og ikke minst hva vi synes om det vi leser. Heidi Sørensen Dragseth sier hun tror at mange vegrer seg for å si hva de mener om en bok.

     - Vi vil gjerne være skoleflinke og si de "riktige" ordene. Men egentlig dreier det seg om vår egen følelsesmessige opplevelse av boka. Vi ønsker derfor gjennom denne inspirasjonskvelden å utfordre leseren til å våge seg frempå med sine egne synspunkter.

 

Katta i sekken. Blant ideene var en litterær "katta i sekken"-lek. Det vil si en bokpakke med litteratur som har en felles rød tråd. Ikke alle i en lesesirkel trenger å lese den samme boka. En litterær bokpakke kan inneholde et utvalg på 4-5 bøker, så kan to-tre personer lese den samme boka og komme med like mange tolkninger. Slik kan en lesegruppe utvide repertoaret av litteratur.

     Som et resultat av inspirasjonskvelden i Ålesund, er det nå opprettet en lesesirkel med ni personer som startet på seinsommeren. Gruppeleder vil være fylkesbibliotekar Ellen Molvær. Heidi S. Dragseth forteller at de skal ha en lignende kveld ved Fræna bibliotek senere i høst.

 

Livskraft. Hver person i gruppen kan reflektere over hva det er ved en bok/roman som vekker interesse. Hvilke personer i romanen som vekker interesse, fasinasjon, sympati og empati. Hvilke egenskaper ved personen eller karakteren liker jeg, misliker, forstår?

     Dette rører ved den personlige psykologi hos hver enkelt i en lesegruppe, uten at det dermed blir privat. Deltakerne får satt ord på viktige følelser og tanker hos seg selv og andre. Romanen virkeliggjør i tankene det leseren selv går svanger med i sitt ubevisste. Dette kan være dypt tilfredsstillende og vesentlig for personen, og gi fordypning i selvbevisstheten. Og ikke minst: Grensene mellom litteratur og livets realiteter bli mindre skarpe. Litteraturen kan da bli en viktig kraft i folks liv.