Med stø kurs inn i en digital tid

leder.jpgI stedet for å kritisere NB Digital er det bedre å bruke energi på å få i stand gode kollektive avtaler med rettighetshaverne, slik at også det rettighetsbelagte materialet fortest mulig kan formidles lovlig til allmennheten.

 

leder.jpgHvis Nasjonalbiblioteket fortsetter i samme digitaliseringstempo som hittil - nylig ble 50 000 merket passert - er 450 000 bind nådd om åtte år, i 2016. Nasjonalbiblioteket konverterer bøker til digitalt bevaringsformat med høyere kvalitet enn de filformatene vi bruker i hverdagen. Målsettingen er å bevare materialet i et 1000-årsperspektiv. Å vente åtte år i en slik sammenheng, er bare som et lite knips.

     NB Digital har fått kritikk for sin strategi, for systematisk å digitalisere alt som finnes i Nasjonalbibliotekets samlinger. Kritikerne mener at Nasjonalbiblioteket burde ha prioritert i forhold til en tenkt etterspørsel og aktualitet. Noen tar også på seg spåkonehatten og pusser krystallkulen. Der inne ser de hva som kommer til å bli brukt og hva som bare burde vært ekspedert til de evige arkivmarker.

     Men hvem tør å påberope seg kunnskap om hva ettertiden - her snakker vi ikke bare om noen få tiår framover - vil etterspørre. Forskning, for eksempel, er typisk det uforutsigeliges kunst. Verken pottemakerne eller borgerskapet i antikken hadde den minst anelse om hvor viktig noen skarve potteskår skulle bli for historieskrivere 2000 år senere.

     Norge har ingen stor bokstamme. Det er et overkommelig prosjekt å digitalisere det hele, og på den måten legge grunnlaget for en bred formidling den dagen alt digitalisert materiale faller i det fri. For det gjør det en dag, før vi aner.

     I stedet for å kritisere NB Digital er det bedre å bruke energi på å få i stand gode kollektive avtaler med rettighetshaverne, slik at også det rettighetsbelagte materialet fortest mulig kan formidles lovlig til allmennheten.

 

- Odd Letnes, redaktør