Dårlig lesing på skjerm

FORSKNING. Hyppige distraksjoner og mangel på fysisk kontakt med sidene gjør elektronisk lesing vanskeligere enn lesing på papir, mener forsker Anne Mangen ved Universitetet i Stavanger. Klassekampen tar opp temaet i en bred artikkel i dag (14.10.2010).

Bok og Bibliotek presenterte et intervju med Anne Mangen i august 2009.

- At vi blar og kan ta på sidene, kontra det at vi klikker og så skjer det noe på skjermen, har innvirkning på evnen til innlevelse og oppmerksomhet. Aktivitetene vi må gjøre på en datamaskin som ikke er knyttet til selve lesingen, forstyrrer den mentale innlevelsen, sier hun her. Mangen har fått internasjonal omtale for sin forskning.

Les intervjuet med Anne Mangen her.

 

FORSKNING. Hyppige distraksjoner og mangel på fysisk kontakt med sidene gjør elektronisk lesing vanskeligere enn lesing på papir, mener forsker Anne Mangen ved Universitetet i Stavanger. Klassekampen tar opp temaet i en bred artikkel i dag (14.10.2010).

Bok og Bibliotek presenterte et intervju med Anne Mangen i august 2009.

- At vi blar og kan ta på sidene, kontra det at vi klikker og så skjer det noe på skjermen, har innvirkning på evnen til innlevelse og oppmerksomhet. Aktivitetene vi må gjøre på en datamaskin som ikke er knyttet til selve lesingen, forstyrrer den mentale innlevelsen, sier hun her. Anne Mangen har fått internasjonal omtale for sin forskning.

Les intervjuet med Mangen her.