Leserundersøkelse - hjelp oss med å videreutvikle Bok og Bibliotek

. i kategorien Aktuelt

Vi vil gjerne invitere deg til en leserundersøkelse for Bok og Bibliotek. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge lesing av bladet/nettstedet og få lesernes tilbakemelding på innholdet. Det tar ca. 7 minutter å fylle ut skjemaet. Svarene er anonyme og vil kun brukes til videre utvikling av Bok og Bibliotek. Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup.

Vi håper du har mulighet til å svare! Her er lenke til undersøkelsen:

http://ts.ktrmr.com/secv.aspx?i.project=Q16101210lahok&s=NRD51&src=1005900&id=auto&pid=auto&chk=na

Gamle bibliotek blir som nye

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 2 - 2016

Les mer …Det er de nye bibliotekene som får oppmerksomhet. For kort tid siden var det Tromsø, Lørenskog, Vennesla og Nesodden. I fjor var det Molde og Bodø. Bibliotekarer og journalister stiller samme spørsmål: Hva er nytt og spektakulært? Er det plass til «events» og opplevelser? Kanskje kommer turen også til Nye Deichman en gang? I mellomtiden må de fleste nøye seg med å bruke de gamle bygningene på nye måter. To av de nominerte til «Årets bibliotek» utmerker seg: Bergen Offentlige Bibliotek fremstår som nytt i en fredet bygning fra 1917. Realfagsbiblioteket i Oslo er også nyskapt i en bygning fra 1966. Vi har valgt å se nærmere på folkebiblioteket i Tønsberg (bildet) som i likhet med andre må finne løsningene innenfor gamle vegger.

Bibliotekene som arenaer for offentlighet: tilrettelegger eller selvstendig aktør?

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 2 - 2016

Les mer …Også denne gangen må bibliotekets rolle som arena for offentlighet være tema for denne spalten. Altfor ofte nøyer vi oss med å proklamere at bibliotekene allment, og folkebibliotekene spesielt, er sentrale med hensyn til å opprettholde en bærekraftig offentlighet. Men skal bibliotekene utvikle sin rolle som institusjoner for offentlighet, trenger vi en kritisk diskusjon.

Ingen tid til å tenke seg om, biblioteksektoren hyperventilerer

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Digitaliseringa endrer rammebetingelsene for bibliotekene på en slik måte at vi må finne opp biblioteket på nytt. I denne situasjonen tenker vi for lite prinsipielt, men hiver oss i stedet på alle mulige kvikke ideer og prosjekter som vi tror skal fornye biblioteket. Det er som om hele biblioteksektoren hyperventilerer, mener Rafael Batt som er direktør på ETH-bibliothek, som er et digitalt konsortium i Sveits.

Onkel Lauritz er på video

. i kategorien Aktuelt

Les mer …På midten av 1990-tallet sang Jan Eggum om hvordan verden var ute av lage: Kor e alle helter hen?  Drømmene var gått i dass – og nesten verst av alt: onkel Lauritz var på video!  Det var et sjokk av modernitet, skriver Lars Egeland i sitt andre reisebrev fra Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.

Bibliotekarutdanning i 75 år: Fra etatsskole til iSchool – (og tilbake igjen)?

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 6 - 2015

Les mer …Bibliotekfeltets framvekst som et profesjonelt felt er et barn av folkebibliotekrevolusjonen. Det gjelder internasjonalt og det gjelder for Norges vedkommende. Omkring 1870 hadde landets største bibliotek, universitetsbiblioteket ved Det kongelige Frederiks universitet i Kristiania, fire ansatte. Med folkebibliotekrevolusjonen begynte utdifferensieringen av bibliotekfeltet som et eget profesjonelt felt med personale som var særskilt utdannet for å arbeide i bibliotek. Kravet om en egen norsk bibliotekarutdanning ble reist. (Bildet: "Urkullet" - de første bibliotekarstudentene i 1940)

Deichman Furuset - skaper møteplass på tvers

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 2 - 2016

Les mer …Brukerperspektivet har vært med hele veien i utformingen av nye Furuset bibliotek og aktivitetshus.   Det har satt sitt preg på de aktivitetene som fyller lokalet, for dette er ikke bare et bibliotek, det huser også en ungdomsklubb og frivillighetssentralen. Målet er at det skal bli en sosial møteplass for beboerne på Furuset. Foreløpig er Furuset bibliotek først ute i Norge med en slik modell. Foto: Anette Andresen

“Vi garanterer deg konfidensiell behandling” - om biblioteket, forskningen og overvåkningen

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Du sitter på forskerkontoret ditt. På dataskjermen har du artikkelen du arbeider med. Du søker etter artikler i kommersielle databaser og etter bøker i bibliotekkataloger for å drive din forskning videre. Du laster ned dokumenter og bestiller lån i trygg forvissning om at du arbeider i fred. Hvorfor skulle du ikke det? Biblioteket garanterer deg konfidensiell behandling. Heldigvis, for forskningstemaet ditt er både sensitivt og kontroversielt, kanskje venter et patent rundt hjørnet.

Kontordøra glir umerkelig opp, en person kommer stille inn og kikker deg over skulderen, noterer alt du skriver og leser, hva du laster ned, hva du låner, hvem du samarbeider med. Du merker ingen ting, du kan ikke se hvem det er, personen er usynlig...

Bibliotek i rom og sky

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Det har vært utrolig mange foredrag, diskusjoner og presentasjoner på Den tyske bibliotekskonferansen her i Leipzig. Plenumssamlingene har alle dreid seg om konferansens hovedtema: Bibliothek – digital und real. Skulle vi lage en norsk variant av dette slagordet, måtte det vel bli: Bibliotek – i rom og i sky!

Kommunereformen krever offensive bibliotek

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Det 75. norske bibliotekmøte ble avsluttet med en paneldebatt om bibliotek og kommunesammenslåinger. De som hadde ventet sterk motstand mot reformen, ble skuffet. Tvert i mot ble søkelyset rettet mot bibliotekene selv: Hvis de er på banen i denne reformen, kan biblioteket komme styrket ut!

Handling, frihet, humanisme

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Da jeg var innom Tromsø bibliotek i dag morges fant jeg denne boka om Hanna Arendt. Den heter: Handling, frihet, humanitet. Det er en tittel som passer på bibliotekene, sa landslagstrener Per-Mathias Høgmo da han holdt åpningsforedraget på det 75. norske bibliotekmøtet, som i disse dager arrangeres i Tromsø.