Jeg er så glad for at dere fins!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(Lund, 6. mai) - Jeg er så glad for at dere fins, utbrøt den svenske kultur- og demokratiministeren Alice Bah Kuhnke da hun talte til deltagerne på det svenske bibliotekmøtet som avholdes i Lund 6-7. mai. Hennes engasjement for bibliotek står til troende.

Nils Pharo ny styreleder i ABM-media

. i kategorien Aktuelt

Generalforsamlinga i ABM-media som utgir Bok og Bibliotek, Museumsnytt og tidsskriftet Arkiv, valgte i går professor Nils Pharo som ny styreleder. Han arbeider på bibliotekutdanningen ved HIOA og overtar etter Grete Bergh. Nestleder ved Arbeiderbevegelsens Arkiv, Ole Martin Rønning og Guri Hjeltnes frå Holocaustsenteret, ble valgt som nye styremedlemmer. I tillegg fortsetter styremedlemmene Børge Hofset som er direktør i Biblioteksentralen og Nina Granlund Sæter som er redaktør for bladet Hus og Bolig. Ingjerd Skrede fortsetter som oppnevnt styremedlem frå Nasjonalbiblioteket.
    Årsregnskapet for ABM-media viste et lite underskudd på 25.000 kr. Dette skyldes investeringer i å få Bok og Bibliotek og Museumsnytt opp på en digital plattform. Selskapet utga tre bøker i fjor og forlagsvirksomheten bidrar positivt til årsregnskapet. Selskapet har en meget solid egenkapital med 1,6 millioner på bok.
    Lars Egeland fortsetter som selskapets daglige leder. Han er direktør ved Læringssenter og bibliotek ved HIOA som har inngått en avtale med ABM-media om daglig drift av selskapet.

Bedre biblioteker i større kommuner

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Landets fylkesbiblioteksjefer tror det blir færre biblioteker og lengre reisevei til biblioteket om ti år, viser en spørreundersøkelse utført av tidsskriftet Bok og Bibliotek. Men bibliotekene kan bli bedre enn i dag i større kommuner, og andelen brukere vil ikke gå ned.

Kommentar til Marite Juul og Erling Bergan

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Å insistere på at krenkinger er et adekvat virkemiddel for å fremme grunnleggende verdier som ytringsfrihet og pluralisme, sannhetssøking, demokrati og fri meningsdanning, er like dumt som – og tett beslektet med  - troen på tukt og straff som pedagogisk virkemiddel. Å være kritisk til krenkinger som sentralt virkemiddel i det flerkulturelle samfunnet for å fremme integrasjon, betyr ikke å bøye av og gå utenom.

Nasjonalstrategen

. i kategorien Nr. 1 - 2015

Les mer …Da Aslak Sira Myhre ble utnevnt til nasjonalbibliotekar, var det mange som sperret opp øynene. Dette var annerledes, dette blir spennende, var reaksjoner over lunsjbordene og i bibliotek-sektorens sosiale medier.

Charlie Hebdo - bibliotekene og en bærekraftig offentlighet

. i kategorien Nr. 1 - 2015

Les mer …Bibliotekenes rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale er åpenbart ikke så enkel å håndtere. Det er behov for prinsipielle og begrepsmessige avklaringer med hensyn til hva denne rollen egentlig skal bety og hva som skal være bibliotekenes særlige ansvar i arbeidet for å etablere en bærekraftig offentlig sfære. Det siste eksemplet i så måte er debatten i forbindelse med Lars Vilks foredrag på Deichmanske bibliotek.

Bibliotekene bør ikke krenke

. i kategorien Nr. 1 - 2015

Bok og Bibliotek har ikke trykket Muhammed-karikaturer. Noen savner det kanskje? For burde jeg ikke – i ytringsfrihetens navn, og som redaktør for biblioteksektorens fagtidsskrift – trykke noen krenkende tegninger av Muhammed? For å vise at jeg har rett! Og at jeg tør!