Sakset fra forslag til statsbudsjett 2009

. i kategorien Aktuelt

aktuelt.jpg"I 2008 gjennomførte Difi på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet en evaluering av ABM-utvikling. Difi konkluderer i rapporten med at det er oppslutning om institusjonen i sin nåværende form, og at både brukere og samarbeidspartnere finner det formålstjenlig med et felles utviklingsorgan for abm-sektoren. Rapporten konkluderer også med at ABM-utvikling har gjort et godt arbeid når det gjelder gjennomføringen av de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ble lagt til grunn for etableringen. Samtidig konstaterer departementet at store ressurser innenfor abm-feltet går til ABM-utvikling. Det vil derfor være naturlig å vurdere ABM-utviklings rolle i den kommende stortingsmeldingen om bibliotek. Rapporten ble sendt på høring i juli 2008 med høringsfrist 1. oktober, og høringsrunden vil være utgangspunktet for videre oppfølging av evalueringen."

 

(St. prp. nr 1, 2008-2009, s. 60)

 

Latvia: Ukjent litterært naboland

. i kategorien Nr. 4 - 2008

Latvisk litteratur var i år hovedtemaet på den internasjonale bokmessen i Göteborg (25. - 28. september). Men mens litteraturen i fjorårets temaland, Estland, er forholdsvis velkjent i Norge, kan vi ikke si det samme om litteraturen i Latvia. Bare en håndfull latviske skjønnlitterære bøker er oversatt til norsk, og en rekke av landets mest framstående forfattere er i Norge fullstendig ukjente.

 

- Av Reidar Jensen, skribent

Gratisprinsippet viktigere enn noen gang!

. i kategorien Nr. 4 - 2008

52-54_anne_hustad-web.jpgSAMTALEN: Gratisprinsippet, utlån av digitale filer, NB digital, ABM-utvikling, bibliotekarenes muligheter i kommunene, Den Kulturelle Skolesekken - er bare noen av temaene Norsk Bibliotekforenings leder, Anne Hustad, gjerne snakker om.

 

Av Odd Letnes, red.

 

Gramstad: - Nei til DRM - og Microsoft

. i kategorien Nr. 4 - 2008

debatt-red.jpgHva er egentlig DRM Digital Rights Management? Hva ønskes oppnådd med DRM, hva er det faktiske resultatet av DRM, og hva er en realistisk oppfatning av DRM - spør Thomas Gramstad, leder for EFN (Elektronisk Forpost Norge).

 

Bokklubben og Bokkilden tilbyr nedlasting av musikk

. i kategorien Aktuelt

aktuelt.jpgBibliotekene sitter på gjerdet, Bokklubben hopper over. Fra midten av september får Bokklubbens medlemmer og Bokkildens kunder mulighet til å bestille musikk via sitt ordinære kundeforhold. Mer enn 600 000 låter er tilgjengelige fra lanseringsdagen, og i løpet av høsten vil tilbudet øke til over 1 million.

 

Kultur budsjettvinner - men hva med bibliotekene?

. i kategorien Aktuelt

kommentar.jpgSTATSBUDSJETT 2009: Regjeringa slår seg på brystet med at kultur- og utdanning er blant budsjettvinnerne. Det såkalte Kulturløftet følges opp - målet er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til statlig kultur i 2014. Men det betyr lite for bibliotekene, siden de er finansiert enten av kommunene eller av institusjoner innen høyere utdanning.

 

- Av Lars Egeland, direktør, Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo

Kulturbudsjettet økes med over 10 prosent i 2009 – Kulturløftet holdes

. i kategorien Aktuelt

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjett for 2009 økes med 786,5 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett. 748,3 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 735,1 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. I tillegg bevilger Utenriksdepartementet 13,2 millioner kroner mer til kulturformål, norgesfremme og informasjonsformål.

Inntrykk fra Bok & Bibliotek i Göteborg 2008

. i kategorien Aktuelt

bokbibl_-_2008.gif"Jeg har i alle år hatt lyst å dra til Göteborg, men det er aldri blitt noe av selv om det har vært tett på et par ganger. Allikevel har jeg fulgt messen regelmessig, blant annet gjennom svensk fjernsyn, så jeg var i stand til å svare riktig på alle spørsmålene i Bok og Biblioteks messe-quiz her på nettstedet, og jeg var så heldig å vinne et firedagers seminarkort. Derfor gikk turen den 26.9. for første gang til Svenska Mässan," skriver quiz-vinner Erik Guldager Nielsen, Nasjonalbiblioteket, i et "tilbakeskuende reisebrev".

Gutenberg lever fortsatt

. i kategorien Aktuelt

aktuelt.jpgI Bok og Bibliotek 3/08 stilte vi spørsmålet "Johannes Gutenberg er død - eller bare litt sjuk?" Den ferske Nettundersøkelsen 2008 viser at tilliten til nettet svikter blant både brukere og journalister. - Begge grupper foretrekker fortsatt papiravisene, men de unge leser dem sjeldnere. Samtidig er de unge minst fornøyd med nettavisene, skriver fagbladet Journalisten. 

Den store styrkeprøven - i Århus

. i kategorien Nr. 4 - 2008

20-23_rhus_-_oppslagsbilde-web.jpgI 2014 skal Multimediehuset stå ferdig i Århus. Biblioteket skal fylle 18 000 av 28 000 kvadratmeter. Ikke rart bibliotekmiljøet krever å være med på prosessen - fra første skisse til nøkkelen står i døra.

 

- Av Odd Letnes, red.

Gratulerer Deichman!

. i kategorien Nr. 4 - 2008

den_store_styrkeprven_i_oslo-web.jpgleder.jpgVi som elsker Deichman har nå fått noe å glede oss over: Det skal bygges nytt hovedbibliotek i Oslo. Oslo, ja, men samtidig blir det en oppvisning langt ut over Oslos grenser på hva et moderne og fremtidsrettet bibliotek skal være. For første gang i moderne historie har Oslo fått muligheten til å bygge et nytt stort bibliotek fra grunnen av.

 

Microsoft: - Konspirasjonsteorier og feilaktige påstander fra Gramstad

. i kategorien Nr. 4 - 2008

debatt-red.jpgI sitt innlegg blander Thomas Gramstad begreper, hvem som er eier av informasjon, gamle konspirasjonsteorier og spredning av feilaktige påstander om Microsoft og hva vi egentlig driver med. Vi har valgt å plukke ut noen av hans påstander - og kommentert disse. Vi håper våre innspill kan bidra til å balansere synet på DRM generelt, og Microsoft spesielt.

 

Av Henriette Grønn, Microsoft Norge AS

Et lite bibliotek i havgapet

. i kategorien Nr. 4 - 2008

hvaler_-_karen-web.jpgKaren kan ikke får rost Østfoldbibliotekene nok. For et lite bibliotek - et typisk "one man band" - er det viktig å ha et nettverk som kan styrke tilbudet til brukerne.

 

Av Odd Letnes, red.