DRM og monopoltenkning

. i kategorien Nr. 5 - 2008

debatt-red.jpgHenriette Grønns (Microsoft) motinnlegg til min artikkel om DRM i Bok og bibliotek nr. 4 2008 styrer unna eller sporer av de substansielle spørsmålene jeg tok opp i artikkelen med en rekke usannheter og personangrep, svarer Thomas Gramstad, leder for EFN.

 

Unikt mobiltilbud

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Som første bibliotek i Norge tilbyr Stavanger bibliotek toveis kommunikasjon mellom brukerens mobiltelefon og bibliotekets datasystem.

ABM-samsøk - en nasjonal dugnad

. i kategorien Nr. 5 - 2008

7_abm-samsk-web.jpg- Digitalisering skal bli dagligdags for oss alle i ABM-sektoren, og målet er at innbyggerne skal få mye bedre tilgang til institusjonenes kilder enn det de har i dag.

 

Tidligere i høst holdt ABM-utvalget i Trøndelag et møte i Trondheim, hvor hovedinnholdet var en innledning om digitale ABM-strategier ved avd.dir. Gunnar Urtegaard i ABM-utvikling.

 

- Av Kristin Storvig, fylkesbiblioteksjef, Nord-Trøndelag

Bibliotekforskning må til

. i kategorien Nr. 5 - 2008

leder.jpgDa jeg på lederplass i nr 6/07 sammenliknet bibliotekforskning med et glatt såpestykke - noe som smetter ut av hånda idet du griper det - ble det bannet i 4. etasje på Høgskolen i Oslo. Mange av de ansatte ved bibliotekutdanningen, som gjennom de siste årene har slitt seg til en doktorgrad, ble forbanna. Ikke rart. For hva i huleste mener en redaktør med slike sleivspark? Her jobber vi seriøst for å frembringe ny kunnskap og øke profesjonenes status, og så kommer du og latterliggjør det hele med en såpemetafor...

Deichman ikke med

. i kategorien Aktuelt

den_store_styrkeprven_i_oslo-web.jpgArktitektfirmaene som får delta i konkurransen om tegning av Deichmanske bibliotek i Bjørvika er nå offentliggjort. Det samme er juryen som skal dømme i konkurransen.

Men Deichman er ikke representert i juryen.

Hva mener du - burde Deichman ha vært med?

 

Debatten om e-bøker ruller og går

. i kategorien Aktuelt

aktuelt.jpgMens våre naboland for lengst har startet med å låne ut digitale musikk- og bokfiler, er vi fortsatt på debattstadiet i Norge. Siden mange i biblioteksektoren ikke rekker å følge med på diskusjonsforumet BIBLIOTEKNORGE, vil Bok og Bibliotek iblant formidle noen av debattene og synspunktene fra forumet her. Denne gangen dreier det seg om Digibok, mp3-filer og Biblioteksentralens BS Weblån.

Kjøpt katta i sekken? Biblioteket hjelper deg!

. i kategorien Nr. 4 - 2008

12-13_grnnestad_-_forbrukerinfo-web.jpgEldre og innvandrere vegrer seg mot å ringe Forbrukerrådet eller sjekke rådets nettsider. Terskelen for å søke forbrukerinformasjon er mye lavere når tilbudet finnes i biblioteket, forteller Johanne Fossland, biblioteksjef ved folkebiblioteket på Høylandet i Nord-Trøndelag.

 

- Av Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist

 

Sakset fra forslag til statsbudsjett 2009

. i kategorien Aktuelt

aktuelt.jpg"I 2008 gjennomførte Difi på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet en evaluering av ABM-utvikling. Difi konkluderer i rapporten med at det er oppslutning om institusjonen i sin nåværende form, og at både brukere og samarbeidspartnere finner det formålstjenlig med et felles utviklingsorgan for abm-sektoren. Rapporten konkluderer også med at ABM-utvikling har gjort et godt arbeid når det gjelder gjennomføringen av de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ble lagt til grunn for etableringen. Samtidig konstaterer departementet at store ressurser innenfor abm-feltet går til ABM-utvikling. Det vil derfor være naturlig å vurdere ABM-utviklings rolle i den kommende stortingsmeldingen om bibliotek. Rapporten ble sendt på høring i juli 2008 med høringsfrist 1. oktober, og høringsrunden vil være utgangspunktet for videre oppfølging av evalueringen."

 

(St. prp. nr 1, 2008-2009, s. 60)

 

Kultur budsjettvinner - men hva med bibliotekene?

. i kategorien Aktuelt

kommentar.jpgSTATSBUDSJETT 2009: Regjeringa slår seg på brystet med at kultur- og utdanning er blant budsjettvinnerne. Det såkalte Kulturløftet følges opp - målet er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til statlig kultur i 2014. Men det betyr lite for bibliotekene, siden de er finansiert enten av kommunene eller av institusjoner innen høyere utdanning.

 

- Av Lars Egeland, direktør, Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo

Kulturbudsjettet økes med over 10 prosent i 2009 – Kulturløftet holdes

. i kategorien Aktuelt

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjett for 2009 økes med 786,5 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett. 748,3 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 735,1 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. I tillegg bevilger Utenriksdepartementet 13,2 millioner kroner mer til kulturformål, norgesfremme og informasjonsformål.

Inntrykk fra Bok & Bibliotek i Göteborg 2008

. i kategorien Aktuelt

bokbibl_-_2008.gif"Jeg har i alle år hatt lyst å dra til Göteborg, men det er aldri blitt noe av selv om det har vært tett på et par ganger. Allikevel har jeg fulgt messen regelmessig, blant annet gjennom svensk fjernsyn, så jeg var i stand til å svare riktig på alle spørsmålene i Bok og Biblioteks messe-quiz her på nettstedet, og jeg var så heldig å vinne et firedagers seminarkort. Derfor gikk turen den 26.9. for første gang til Svenska Mässan," skriver quiz-vinner Erik Guldager Nielsen, Nasjonalbiblioteket, i et "tilbakeskuende reisebrev".

Kan e-boka rocke en urokkelig forlagsbransje?

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Spørsmålet er ikke om e-boka vil rokke innkjøpsordningene, men derimot: Når - og hvordan - vil Internett rocke forlagsbransjen? Vil dagens forlagsbransje parkere seg selv fullstendig på sidelinjen - slik de foreløpig legger opp til - eller kan de endre og tilpasse seg en ny medie-, kultur- og kunnskapsvirkelighet før de blir fortrengt av andre og nye aktører med innsikt i og respekt for nettverks- og overflodsøkonomien?

Kulturrådet fortjener honnør for å forsøke å ta fatt i og løfte frem mange temaer rundt e-boka og norsk forlagsbransje: Det må være som å forsøke å røre i gammel sement.

 

Av Thomas Gramstad, leder for EFN

Latvia: Ukjent litterært naboland

. i kategorien Nr. 4 - 2008

Latvisk litteratur var i år hovedtemaet på den internasjonale bokmessen i Göteborg (25. - 28. september). Men mens litteraturen i fjorårets temaland, Estland, er forholdsvis velkjent i Norge, kan vi ikke si det samme om litteraturen i Latvia. Bare en håndfull latviske skjønnlitterære bøker er oversatt til norsk, og en rekke av landets mest framstående forfattere er i Norge fullstendig ukjente.

 

- Av Reidar Jensen, skribent