Folkebiblioteket som ikkje kasserte lyrikken

. i kategorien Nr. 2 - 2014

56-Arild-Nyquist56-Arild-NyquistI heimbygda til Olav H. Hauge har folkebiblioteket ikkje kasta éi einaste lyrikksamling sidan 1965. Den unike lyrikksamlinga er på rundt 5.000 bøker. Det kunne lett ha gått annleis.

Av Georg Arnestad, seniorrådgjevar og kulturforskar ved Høgskolen i Sogn og Fjordane

Litteraturhus - en konkurrent og inspirasjonskilde

. i kategorien Aktuelt

01-Litteraturhusbolgen01-LitteraturhusbolgenBok og Bibliotek nr 2/2014 har nå gått til utsending, og vil være hos abonnentene i løpet av 3-5 dager. Hovedsaken i denne utgaven er en artikkel som drøfter forholdet mellom litteraturhus og bibliotek:
"Norske folkebibliotek vil og kan romme mye, men ikke alt. Med etableringen av litteraturhus i landet, har bibliotekene fått en ny konkurrent og inspirasjonskilde. Men i forsøket på å måle seg med litteraturhusene kan biblioteket komme til å miste sin egenart," skriver Idun Knutsdatter Østerdal.

Det er kulest å kritisere folkebibliotekene

. i kategorien Nr. 1 - 2014

 26bok26bok«Kulturbløffen» er en bok som vil vise at norsk kulturpolitikk er mislykket.  Forfatteren tar for seg hele kulturfeltet, men han innrømmer at favorittsporten hans er å kritisere folkebibliotekene. Det er i bibliotekene at skinnhelligheten er størst, og kritikk avvises bare med at «Vi er perfekte». 

Av førsteamanuens Øivind Frisvold, høgskolen i Oslo og Akershus

Biblioteket er noe mer enn litteraturhus

. i kategorien Nr. 1 - 2014

46 Litteraturhus Fredrikstad - eksterioer46 Litteraturhus Fredrikstad - eksterioerBibliotekene skal ikke og kan ikke bli litteraturhus. Litteraturhusene har først og fremst de litterært interesserte som målgruppe. Biblioteket er noe mer. (Bildet: Litteraturhuset i Fredrikstad)

Av professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus

Ønsker nyansert debatt om innkjøpsordningene

. i kategorien Aktuelt

Innkjøpsordningene - MaritInnkjøpsordningene - MaritUtvalget som skal evaluere Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur, er nå nedsatt. Biblioteksektorens representant er Marit Egaas, leder for Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Hun ser fram til et spennende og utfordrende arbeid.

- Av Odd Letnes, Bok og Bibliotek

En naiv bibliotekdebatt

. i kategorien Aktuelt

Biblioteket blir ikke overflødig i et digitalt samfunn. Det blir viktigere enn det noen gang har vært.

Av Anita Sandberg, høgskolelektor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA

Innkjøpsordningar på autopilot

. i kategorien Aktuelt

Jon-Fosse2.ashx ed34e1Jon-Fosse2.ashx ed34e1Innkjøpsordningane er overmodne for revisjon. Folkebiblioteka må få ei meir avklart og tydelegare rolle i dei reviderte ordningane. Og Jon Fosse (bildet) er sjølvskriven som litterær kvalitetssikrar.

- Av seniorrådgiver og kulturforsker Georg Arnestad, Høgskolen i Sogn og Fjordane

Derfor er demokratisering av kulturen viktig

. i kategorien Nr. 6 - 2013

professorn-11professorn-11Kristian Meisingset er nesten verdt et forskningsprosjekt og et studium i seg selv. For et drøyt år siden var det knapt noen utenfor de aller innerste og mest bortgjemte krokene i Minervas redaksjonslokaler som hadde hørt om ham. Så kom Aftenposten-kronikken i fjor høst der han henviste bibliotekene til historiens skraphaug. Siden har han hatt åpen tilgang til det norsk kulturpolitisk offentlighet kan by på av debattarenaer. Spørsmålsstilling: Hvordan kan man – uten at man skriver spesielt godt, tenker spesielt nytt, dypt og originalt eller dokumenterer spesiell kunnskap og innsikt – iscenesette seg selv som kulturpolitisk rikssynser og kommentator på en effektiv måte?

Det vi i Norge bygger ned, bygger Finland opp

. i kategorien Nr. 2 - 2014

professorn-11professorn-11Det som man i landet med kan hende verdens beste bibliotekvesen beskriver som den viktigste indikatoren på kvalitet – personalets kompetanse – har vi i Norge valgt å bygge ned kravene til.

Av professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus

Open access – å dele gir mer til alle

. i kategorien Aktuelt

Egeland illEgeland illVi er sterke tilhengere av open access, men vi vil ikke at det skal gjelde for våre tidsskrifter, mener lederne av Holbergprisen og Videnskapakademiet i Bergen. Tidligere har Cecilie Høigård ved UiO uttrykt det samme i Klassekampen.

Av Lars Egeland, direktør for Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bibliotekene mislykkes

. i kategorien Nr. 1 - 2014

29-31 Meisingset - bylinebilde29-31 Meisingset - bylinebildeBiblioteket er i større grad enn tidligere en kulturarena for de ressurssterke, og bruken blant de «svakeste» har sunket kraftig de siste 20 årene. Noe må skje. Av Kristian Meisingset (bildet), frilanser og medredaktør i Minerva.

Look to Scotland!

. i kategorien Nr. 1 - 2014

Craigmillar3Craigmillar3I Edinburgh gjennomfører man modigere bibliotekvisjoner enn å konkurrere med litteraturhusene.

Av Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland

Ikke kutt, men økt støtte til kulturens grunnmur

. i kategorien Aktuelt

innhold pengerinnhold pengerRegjeringas forslag om kutt i innkjøpsordningene i Norsk kulturfond har skapt debatt, en debatt som har dreid seg om kulturfondbøker som hyllevarmere i overfylte bibliotek. Nå skal kulturfondordningen evalueres. Debatten må ikke bare handle om noen hyller med bøker som ikke blir lest. Den må handle om bibliotekets rolle for norsk litteratur.

Av Lars Egeland, direktør for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Innkjøpsordninga: Biblioteka må med

. i kategorien Aktuelt

Den viktigste reforma ein kan gjera med innkjøpsordningane, er å få på plass strengare kvalitetskrav for innkjøp samt ein mulighet for innspill frå «golvet» når det gjeld utvalskriterier.

- Kjellaug Bjerkli Haarberg, barnebibliotekar, Haugesund folkebibliotek

Har vi henne nå?

. i kategorien Nr. 5 - 2013

36 Merethe Lindstroem - Niklas Lello-Stort36 Merethe Lindstroem - Niklas Lello-StortNordisk Råd-prisvinner Merethe Lindstrøm vil ikke snakke for mye om bøkene sine. For da kan hun ikke skrive dem.

- Av Nina Kraft, frilansjournalist

Bibliotekreform som kostar

. i kategorien Nr. 6 - 2013

Fram frå bokhyllene vil det nye folkebiblioteket reise seg, som ”en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.” Men folkebibliotekets omskiping til debattarena vil framskunde filialdauden sterkt, skriv Georg Arnestad.