Glem Facebook, sats på egne hjemmesider

. i kategorien Aktuelt

 

Aktuelt 11Hvorfor bruker bibliotekene så mye tid og energi på en troløs tjener og tidstyv som Facebook? Er det ikke på tide at bibliotekene står imot det kommersielle presset fra denne hemningsløse pengemaskinen og rendyrker sitt samfunnsoppdrag i stedet for å bli en av Facebooks mange melkekyr?

I februar 2004 lanserte studenten Mark Zuckerberg og tre medstudenter The facebook. Nettstedet var til å begynne med rettet mot medstudenter, men i september 2006 ble det åpnet for alle over 13 år med en gyldig epost-adresse. Facebook er det største og mest innflytelsesrike av de sosiale mediene, mener Jostein Gripsrud 1), med over 1 milliard daglige brukere, og en nettoinntekt på 3,69 milliarder dollar i 2015. Gripsrud karakteriserer også Facebook som det mest tidstypiske fenomenet på 2000-tallet, i den forstand at innholdet spenner over alt fra personlige og banale oppdateringer til lange og opplysende diskusjoner.

1 milliard brukere kan ikke ta feil? Det er klart bibliotekene må være med på kjøret! Vi må være der brukerne er, lyder refrenget, igjen og igjen. For ordens skyld: Denne kritikken gjelder ikke bruk av Facebook i privat regi (selv om den også er problematisk), men innenfor offentlige institusjoner generelt og bibliotekene spesielt.

Det er på tide å slå fast at Facebook står på et verdigrunnlag som er uforenlig med bibliotekenes samfunnskontrakt – ”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.” 2)

I motsetning til dette har ikke Facebook noe mål om å fremme opplysning, tvert i mot siler og vrir de den informasjonen brukerne får ved hjelp av avanserte matematiske formler (algoritmer), som de holder tett mot brystet. Ved at Facebook sender forskjellig informasjon til forskjellige brukere, basert på hva de tror brukerne vil ha, bryter de tvert med bibliotekenes mål om en balansert informasjons- og kunnskapsformidling. Har du først vist interesse for tema A, er det ingen grunn til at du skal bli "dyttet på" noe om tema B.

Det handler også om at Facebook må tjene penger. Etter at Facebook gikk på børs i 2012 er det viktigste målet å gjøre aksjonærene blide og det oppnår man ved å tjene mye penger. Og hvordan oppnår de det? En av Facebooks tidligere toppsjefer sier rett ut at ”tanken bak tjenester som Facebook kun handler om hvordan man kan legge beslag på så mye som mulig av brukernes tid og oppmerksomhet.”3) Facebook er et stjerneeksempel på hvor riktig det er, i næringslivet, å sette likhetstegn mellom tid og penger.

Facebook beslaglegger ikke bare brukerne tid, men også deres lojalitet. Da enkelte aviser for noen år siden testet ut Facebooks ”Instant publishing”, hvor de begynte å publisere artikler direkte på Facebook i stedet for på sine egne hjemmesider, oppdaget de at de mistet den direkte kontakten med leserne, og dermed deres lojalitet. Brukerne ble offer for Facebooks tidstyveri og utviklet lojalitet til Facebook i stedet for til avisa. Facebook er ikke bare en tidstyv, men også en lojalitetstyv.

Jeg tenker at dette også kan skje når bibliotekene legger mer ressurser i sine Facebook-kontoer enn sine egne hjemmesider. Dette skaper en ”fake lojalitet”, som i verste fall kan føre til at biblioteket blir sett på som en institusjon som kun er analogt – fysisk – til stedet i verden. I stedet burde bibliotekene ruste opp sine egne nettsteder som en infrastruktur for offentlighet. Taper man kampen om brukernes oppmerksomhet på nettet, blir man også usynlig som fysisk institusjon.

Det fysiske biblioteket er i ferd med å befeste sin stilling som et ”tredje rom” i samfunnet, et sted som ikke er jobb og ikke privat, men noe midt i mellom hvor du kan komme som du er enten du søker informasjon, kunnskap eller kulturelle opplevelser. Den neste store utfordringen blir å utvikle biblioteket til en digital tredjeplass, som en motvekt mot de kommersielle tilbudene - for eksempel Facebook – som har etablert seg de siste årene. Sagt på en annen måte: Vi må ta steget fra Bibliotek 2.0 til Bibliotek 3.0.

Men hvordan gjør man det?

Det grunnleggende er at biblioteket blir et lokalt senter for kommunikasjon, læring og utvikling. Brukermedvirkning og brukerskapt innhold må være en viktig del av aktivitetene og tilbudet, hvor innbyggere og organisasjoner må ses som ressurser i arbeidet. Bibliotekets gamle fort, skranken (vi vet alla hva ordet skranke kan bety), må ut. Personalet står ikke lenger hevet over brukerne, men på likefot med dem, som samtalepartnere. David H. Lankes slo et slag for et interaktivt bibliotek allerede på Internet Librarian i London i 2012, og seinere i boka The New Librarianship Field Guide.4) Her introduserte han biblioteket som en ”potluck”, som i USA betegner et selskap hvor gjestene tar med seg sin rett eller sine ingredienser og så lager man den endelige måltidet i fellesskap.

Og måltidene i biblioteket kan handle om brukernes historier, poesi og musikk, brukernes kunnskaper, hobbyer og favorittbøker, brukernes filmer, musikk og selfies, brukernes strikkeoppskrifter, tips om snekring, jakt og pussing av rust på bilen... Mulighetene er nærmest ubegrensede, så lenge brukerne finner et sted å dele og videreutvikle dem.

Et slikt åpent bibliotek hvor brukerne deltar aktivt for å skape innhold, må utvikles både fysisk og digitalt. I et Bibliotek 3.0 må det brukerskapte innholdet bli en viktig del av bibliotekenes nettsider. Redskapene for å skape slike nettsteder, hvor brukerne finner så mye interessant at det blir mer fristende å gå inn på Biblioteket enn på Facebook, finnes allerede som gratis programvare, for eksempel Joomla, som ligger til grunn for Bok og Biblioteks nettsider.

”Dersom vi nå antar at det er noe råttent in the state of Zuckerberg, blir spørsmålet hva vi kan gjøre med det. Det enkle svare er ingenting,” skriver Eivind Buene i Klassekampen 6. desember 2017. Det er fristende å være enig. Men er ikke dette for teknologideterministisk? Hva om vi gjør et siste forsøk i biblioteksektoren, hvor bibliotekene går i bresjen og tar offensive grep og står i mot presset fra kommersielle aktører – og på den måten skaper en seriøs infrastruktur for offentlighet. Facebook har ikke noe samfunnsoppdrag, men det har bibliotekene - og det er i bunn og grunn bibliotekenes eneste eksistensgrunnlag.

1)Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen – historien om norsk offentlighet (2017)

2)Biblioteklovens §1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108#KAPITTEL_1

3)https://www.aftenposten.no/kultur/i/6rOlr/Tidligere-Facebook-toppsjef-Sean-Parker-med-krass-kritikk--Bare-Gud-vet-hva-Facebook-gjor-med-vare-barns-hjerner

4)https://books.google.no/books?id=JqkGDAAAQBAJ&pg=PA117&lpg=PA117&dq=potluck+lankes&source=bl&ots=v9UVOwlKxn&sig=5H-KKiDhx2ZmEk3dQ0z2uBF6rn0&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwjFna2FyvLXAhWGQpoKHQmyBp4Q6AEIYjAP#v=onepage&q=potluck%20lankes&f=false

----------

Facebook-kritikk

Facebook er udemokratisk: - En væsentlig del af den demokratiske debat foregår på Facebook, konkluderer nyt dansk studie, som er det første af sin slags herhjemme. Men man skal være opmærksom på, at Facebook grundlæggende er udemokratisk, advarer dansk forsker. Les mer på www.videnskab.dk

River i stykker samfunnet: – Jeg mener vi har laget et verktøy som river i stykker måten samfunnet fungerer på, sier Palihapitiya, med henvisning til hvordan umiddelbare «likes» og tilbakemeldinger i sosiale medier hele tiden fôrer hjernens belønningssystem. Palihapitiya sier til Aftenposten at han har enorm skyldfølelse for å ha vært med på å bygge opp Facebook.

Forstyrrer oss. - Når et nettverk vokser til en milliard eller to milliarder mennesker, endrer det forholdene vi har til hverandre. Sannsynligvis forstyrrer det produktiviteten vår på merkelige måter, sier tidligere toppsjef i Facebook, Sean Parker.

(Oppdatert 14.12.2017, kl 15.09)

- Av Odd Letnes, redaktør

 

Les også debattinnspillet "Facebook truer det åpne nettet", som ble publisert på Bok og Bibliotek-veven i 2011.

 

Kommentarer   

0 #1 Odd 12-12-2017 07:43
Facebook viser sitt sanne ansikt: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/palestina/palestinakomiteen-utestengt-fra-facebook-etter-invitasjon-til-trump-demonstrasjon/a/24208321/
Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode