Uten drahjelp fra Giske

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Innledere på både Ung3.0 og Landskonferansen for skolebibliotekarer oppfordret sterkt til å tenke kreativt og fordomsfritt i møtet med ungdommens nye medievaner. For bibliotekarer i videregående skole må det skje uten drahjelp fra Giske. De som akkurat nå lærer opp ungdommen som har bærbar pc og nye vaner, får foreløpig ikke en krone fra det igangsatte skolebibliotekprogrammet.

 

De har nye medievaner, nye bærbare pc'er og skal bli overbevist om at skolebiblioteket byr dem nødvendige og relevante tjenester. Illustrasjonsfoto fra læringssenteret ved Nannestad videregående skole.

 

Tekst og foto: Eva Nordbye, journalist og bibliotekar

Bibliotekmeldingen - en mulighet som må gripes

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009). Er bibliotekmeldingen en uforpliktende flopp, slik mange hevder? Jeg synes ikke det. Først og fremst er meldinga et godt utgangspunkt for å diskutere bibliotekpolitikk og bibliotekenes rolle i det flerkulturelle og digitale samfunnet. Den muligheten må gripes - ikke avvises.

 

- Ragnar Audunson, professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo

Biblioteksjefer sier JA til innkjøpsordningene

. i kategorien Aktuelt

Les mer …De statlige innkjøpsordningene for bøker til bibliotekene er et yndet debattema, både i og utenfor biblioteksektoren.

"Dagens ordning er først og fremst en støtte til produsentene. Reglene er tilpasset forfatternes og forlagenes interesser," skriver førsteamanuensis Tord Høivik ved bibliotekutdanningen på Høgskolen i Oslo på sin blogg, Plinius .

Han skriver videre: "Dagens system, der bibliotekene brukes til å legitimere en bokproduksjon uten lesere, har uheldige bivirkninger." Det virker her som om han legger et antagonistisk perspektiv på det hele: Bibliotekene er passive instrumenter i forlagenes/forfatternes tjeneste.

Det er viktig å få fram hva biblioteksektoren, de som jobber i bibliotekene, selv mener om innkjøpsordningene. Bok og Bibliotek har derfor hentet inn kommentarer fra en rekke biblioteksjefer.

Er det slik at innkjøpsordningene er en klamp om foten og at de enkelte biblioteksjefene er utsatt for en slags statlig manipulasjon? 

Les svarene fra biblioteksjefene - og konkluder selv!

 

- Av Odd Letnes, redaktør

Det digitale biblioteket - hva mer enn Google?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009). Nå er stortingsmeldinger om både bibliotek og digitalisering av litteraturarven ute av sekken, og den gode nyheten er at kulturministeren varsler omfattende satsing på digitale tjenester i bibliotekene. Spørsmålet er om satsingen kommer med tilstrekkelig kraft og brukerfokus til å hindre at bibliotekene fortsetter å sakke akterut i den globale konkurransen på internett. Hvis ikke vi satser helhjertet på brukersentrerte tjenester, kan vi risikere at norsk biblioteksektor om noen år er blitt en filial av den internasjonale giganten Google. (Denne versjonen er noe endret i forhold til den første som ble publisert.)

 

Av Marit Egaas, kulturhussjef, Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus

Godt grunnlag for videre arbeid

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). For et år siden skrev Mads Liland og undertegnede en kronikk i Aftenposten der vi utfordret folkebiblioteksektoren og politikerne til å bli konkrete i sin tenkning om hvordan folkebibliotekene skulle utvikles når stadig mer av innholdet i bibliotekene blir digitalisert og tilgjengliggjort via Nasjonalbiblioteket. Vil ikke publikum finne det de trenger ved logge seg på internett, og om så skulle bli tilfelle - hvilken rolle skal folkebibliotekene fylle? Kronikken vakte debatt, og flere rykket ut og pekte på folkebibliotekets potensial i en ny tid.

     Nå foreligger politikernes svar i form av to stortingsmeldinger, og spørsmålet er om de foreliggende tekster gjør oss noe klokere.

 

Av Trond Andreassen, generalsekretær i Norges faglitterær forfatter- og oversetterforening

Løft blikket, se framover

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). For utenforstående tror jeg mye - ikke alt, men mye - av det som publiseres om bibliotekmeldinga i disse dager, kan oppfattes som passivt syt. Ikke rart det ikke skjer noe i den sektoren, når man bruker så mye krefter på å klage, er det lett å tenke.

 

- Av Odd Letnes, redaktør

En melding preget av utsettelser

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). Etter noen rosende ord i starten begynner skuffelsen å spre seg i bibliotekmiljøet. Hva slags meldinger er nå dette? Bibliotekmiljøet ønsket seg en ny giv. Forventningen ble ikke innfridd. De to tekstene er like moderate, forsiktig og velmenende som en gjennomsnittlig norsk bibliotekdebatt.

 

- Av førsteamanuensis Tord Høivik, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Russisk til Kirkenes

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(1. mai 2009). "Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske i Oslo vil framleis ha det nasjonale ansvaret for russiske bibliotektenester," står det i stortingsmeldinga om bibliotek. Her er departementet på feil kurs. Ansvaret for denne litteraturen bør ligge ved Sør-Varanger bibliotek (Kirkenes).

 

- Tekst og foto: Odd Letnes

Mye krutt til fortsatt kamp

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Meldinga gir oss mye krutt til fortsatt kamp. Det gjelder for eksempel en av de viktigste sakene for fag- og forskningsbibliotekene: Spørsmålet om nasjonale lisenser og konsortier. Her representerer meldinga et viktig gjennombrudd som vi må følge opp.

 

Av Lars Egeland, læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo (HiO).

Dramatisk forandring for Pasientbiblioteket i Bibliotekmeldingen!

. i kategorien Aktuelt

St.meld. nr. 23, kapittel 13 vil overføre ansvaret for drift og finansiering av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet fra Kultur- og kirkedepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. Pasientbibliotek på andre sykehus blir det færre og færre av, og de som gjenstår får ikke mye av sykehusenes budsjetter nå som flere helseforetak går med underskudd. I kampen om budsjettkronene er det andre helsefaglige krav som prioriteres. En flytting av ansvaret vil dermed kunne føre til et konkret kutt i tilbudet til pasienter.

 

Av Mari Gudim Torp, fungerende avdelingsleder, Deichmanske bibliotek, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

NB + Kopinor = Bokhylla

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Nasjonalbiblioteket inngikk i 23.4.09 avtale med Kopinor om prosjektet Bokhylla. I løpet av en treårsperiode vil publikum ved et enkelt tastetrykk få tilgang til 50 000 norske bøker. 

Administrerende direktør i Kopinor, Yngve Slettholm og Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein signerer avtalen.

Foto: Nasjonalbiblioteket/Anne Tove Ørke

 

Til etterretning - uten diskusjon?

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Bibliotekmeldingen: bred beskrivelse, fraværende analyse, ufarlige og utydelige tiltak – det meste blir som før fram til neste melding.

Bibliotekmeldingen synes å være skrevet både for og av bibliotekarer.  Andre, inkludert politikere, vil ha problemer med å trenge igjennom stoffet. Hadde meldingen vært en styresak ved Høgskolen i Oslo (HiO) ville den ha blitt tatt til etterretning uten diskusjon. Ikke minst fordi ethvert styremedlem ville ha sjekket det obligatoriske avslutningskapitlet (Økonomiske og administrative konsekvensar), og konstatert at denne ene siden av totalt 159 ikke nevner ett eneste kronebeløp, men forsikrer at "Det er i alle høve ein føresetnad at dei mål, strategiar og tiltak som vert gjort framlegg om i denne meldinga, skal kunne dekkjast innanfor dei gjeldande budsjettrammene"...

 

- Av Hans Martin Fagerli, stabsdirektør, Høgskolen i Oslo