Den største lesefesten i Europa

. i kategorien Aktuelt

Les mer …I dag åpner Bokmessa i Leipzig, eller lillesøsteren til Bokmessa i Frankfurt, som enkelte kaller den. Det stemmer, hvis man bare ser på tallene. Men størrelse er som vi vet noe relativt. I de 18 årene som har gått siden messa ble etablert, har Leipziger Buchmesse markert seg som en stabil og anerkjent årlig hendelse i det tyske bokmarkedet.

 

- Odd Letnes, redaktør

Fra utrygt til mer utrygt?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Når forlagene nå begynner å utgi norske ebøker, brer usikkerheten seg i folkebibliotekene. Hvordan kan vi begynne å låne ut ebøker, spør mange. Men biblioteksektoren står uten svar.

Baklengs inn i framtiden ved å legge ned NRK-biblioteket

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Trenden blandt fagbiblioteker internasjonalt er å bruke det papirbaserte biblioteket som springbrett over i den digitale verden. NRK derimot velger å se bort fra flere års prøving og feiling fra en rekke ledende fagbiblioteker verden over når de vurderer å legge ned NRK-biblioteket.

Av Pål M. Lykkja, Universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo; Foto: Anders Ericson

Knut Hamsuns anarkisme

. i kategorien Nr. 5 - 2010

Les mer …Jeg vil anbefale Knut Hamsuns anarkisme til alle som synes Hamsun er fascinerende, og jeg vil lese flere bøker av både Hamsun og Arvid Nærø. (Foto: Alvilde Torps eftf. Eier: Nasjonalbiblioteket)

Av Anders Brenno, student ved Bibliotek og Informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo

Internettsensuren øker

. i kategorien Aktuelt

Les mer …En ny svensk rapport viser at også demokratier i stadig økende grad foretar internettfiltrering. Pär Ström i stiftelsen Den Nya Välfärden, som står bak rapporten, er skeptisk:

- At diktaturer sensurerer, kan man vente seg, men det er foruroligende at vestlige demokratier gjør det, sier han til Svenska Dagbladet.

Metadata på semantisk vev

. i kategorien Nr. 5 - 2010

Det tyske nasjonalbiblioteket har nylig kunngjort publiseringen av flere nasjonale autoritetsregistre som Linked data. Dermed føyer de seg inn etter Sverige, England, USA og Ungarn i en voksende liste med nasjonalbibliotek som satser på tilgjengeliggjøring av sine bibliografiske metadata på den semantiske veven.

Av Elise Conradi og Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket

Fri fildeling på nettet?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Karane bak den svenske nettstaden Pirate Bay sat på tiltalebenken for fildeling - eller ulovleg spreiing av materiale som er verna av opphavsrett. No ventar dei på dommen. Kanskje får dei seg ein solid smekk over fingrane. Men striden om fildeling er ikkje over med det, mener Finn Sindre Eliassen.

 

Viktig bok fra Danmark

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …
Casper Hvenegaard Rasmussen (t.v.), Henrik Jochumsen og Jack Andersen har enda en gang gitt et spennende bidrag til hvordan vi bedre kan forstå den komplekse institusjonstypen som folkebibliotekene representerer. (Foto: Odd Letnes)
Danmarks bibliotekskole har vært noe av et lokomotiv i nordisk så vel som i europeisk bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskning og utdanning. Fagpersonalet har levert bidrag som ligger i den internasjonale fronten innen alle bibliotek- og informasjonsvitenskapens felter - kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, bibliotek- og samfunn og litteratursosiologi og - formidling.

 

Tekst: Professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Nye Deichman - ny milepæl

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Idet bladet går i trykken (begynnelsen av februar) er biblioteksjef Liv Sæteren i ferd med å få på plass prosjektlederen for den gruppa som skal ivareta de bibliotekfaglige sidene ved byggingen av det nye hovedbiblioteket i Oslo. - Et viktig skritt videre, sier hun.

USA-tur del 2 - Game Maker Academy

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Den 1. november i fjor dro fem ansatte ved Drammensbiblioteket og en fra ABM-utvikling på studietur til USA. I forrige nummer skrev vi om konferansen Gaming Learning and Libraries Symposium, denne gangen tar vi for oss besøk ved to bibliotek som på hver sin måte har satset på dataspill.

 

En felles nordisk forskningsplattform

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Den nordiske modellen med sjenerøse universelle velferdsordninger, mindre lønnsforskjeller enn det man finner i de fleste andre land og et relativt høyt skattenivå, skal ifølge konvensjonell økonomisk teori i liten grad stimulere til innovasjon og økonomisk vekst. Men det har den vist seg å gjøre. Den nordiske modellen har gitt langt bedre resultater enn de oppskriftene som Det internasjonale pengefondet og Chicagoskolen anbefaler - og til langt lavere kostnader i form av sosiale konflikter.

 

Av professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Nedleggelse av NRK-biblioteket?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Jeg er bibliotekar i NRK Biblioteket. Hver dag kan jeg gå hjem og se konkret hvordan research, informasjon, bilder, fakta osv fra oss brukes i NRKs programmer på tv, radio og på nett.

Jobbhverdagen er variert og hver dag får mine kolleger og jeg tilbakemeldinger om at vår samling og vår jobb er uvurderlig i NRKs programproduksjon. Fakta skal sjekkes, info søkes opp, tidsbilder finnes frem, kostymeavdelingen skal ha inspirasjon til nye serier, rekvisitten skal gjenskape interiører, sporten vil ha resultater fra 50-tallet eller avisoppslag om den første norske tippekampen…

Nå er NRK Biblioteket foreslått nedlagt. Altså ”det fysiske” biblioteket. Mandag ble det lagt frem en rapport i NRK med tittelen ”Morgendagens Mediehus”. En prosjektgruppe har sett på innsparingsmuligheter og foreslått en rekke kutt. Ikke alle forslagene skal vedtas, men 100 millioner skal spares. Mer om det her: http://nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7382218

1,6 millioner skal spares på dette, og plassen kan brukes til noe annet. Det fysiske biblioteket tar plass.

I rapporten er en negativ effekt av forslaget at ”Medarbeiderne må finne litteratur gjennom nettet og fra andre bibliotek, noen vil oppleve dette som en reduksjon i servicenivå”… ”Reduksjon i servicenivå” er et annet uttrykk for at mange programskapere vil bruke mye tid og penger på å finne tilbake til informasjon som i dag finnes i NRK Biblioteket. Merarbeid og eventuelt kjøp av bibliotektjenester er faktiske merutgifter for NRK.

Det er vanskeligere å lage et regnskap over tapt kvalitet og orginalitet i programmene. Jeg er en av mange som reagerer sterkt på forslaget om å kutte biblioteket. Selvfølgelig bibliotekarer, men også mange programskapere.  Vi er redde for at NRK mister noe vesentlig dersom dette gjennomføres. NRK skal fortsatt bidra med mangfoldig, troverdig, viktig og nyskapende innhold, i følge rapporten. Biblioteket er et viktig verktøy i programskapingen, og bidrar til nettopp mangfold, kvalitet og troverdighet i NRKs programtilbud. Det bidrar neppe til økt lisensbetalingslyst dersom NRK skal bli det samme som de andre kanalene på markedet.

Påstandene om at alt kan bestilles på nettet gjenspeiler dessverre et mangelfullt syn på medieuniverset slik det er i dag.

Heldigvis opplever mange journalister og programskapere i NRK at dette vil påvirke deres jobbhverdag svært direkte, og gir uttrykk for dette. Men prosessen videre er kjapp, 6. desember avgjørelser tas av direktørmøtet. Jeg er bekymret for at avgjørelser blir basert på et mangelfullt faktagrunnlag.

Mvh Ingeborg Rygh Hjorthen, Bibliotekar i NRK Biblioteket

Innlegget ble publisert på Biblioteknorge-lista 17.11.10