Litteratur for barn og unge 2009

. i kategorien Aktuelt

Årboka Litteratur for barn og unge 2009, som utgis av Det Norske Samlaget i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt, trekker frem både gamle klassikere med sprengkraft og ny samtidslitteratur. Denne utgaven, nr. 12 i rekken av utgivelser,   ser på blant annet 50- og 60-tallets Anne-Cath. Vestly, Wergelands barnediktning og det røffe språket i den nye barnelitteraturen.

Russisk litteratur til Kirkenes

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …

   

Les mer …Vi kan ikke se logikken i at ansvaret for russisk litteraturtjeneste skal ligge i Oslo, som i denne sammenhengen kan kalles en provins. Med sin nærhet til Russland og de store planene om sterk internasjonal vekst de kommende årene, er det naturlig å legge ansvaret for denne litteraturen til Kirkenes.

Det bør regjeringen ta ad notam, og sørge for at bevilgninger til slik tjeneste kommer inn på statsbudsjettet for 2010... (forts.)

 

Prosa inviterer til debatt

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Det er nødvendig at den norske bibliotekdebatten starter igjen, skriver Aftenpostens debattredaktør, Knut Olav Åmås, i Kulturseksjonen s. 6 (7.2.09). Han forteller blant annet at tidsskriftet Prosa neste uke lanserer en omfattende reportasjeserie om folkebibliotek. Prosa og Dagbladet, som starter artikkelserie om bibliotek på mandag 9.2.09, vil også i løpet av våren kåre "Norges beste folkebibliotek"...

 

Det digitale biblioteket som sosial og kommunikativ handling

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Forskning: - Biblioteket er som institusjon og fysisk rom med på å sette rammer for hvordan vi benytter, og hva vi forstår med et bibliotek. Vi har trolig alle sammen en oppfatning av, og en forventning om, hva et bibliotek er. Men hva skjer når et bibliotek blir et digitalt bibliotek, et bibliotek som (bare) er et sted på internett?

 

 

Av lektor Jack Andersen, Danmarks biblioteksskole

Fagforbundet svarer Bibliotekarforbundet

. i kategorien Aktuelt

Les mer …I Bok og Bibliotek nr 6/08 ble leder av Bibliotekarforbundet, Monica Deildok, intervjuet. Samtalen handlet blant annet om fagorganisering og rettigheter.

- Mye av det som ble sagt er vi enige i, men en liten bemerkning om at Fagforbundet ikke passer for bibliotekarer, fant veien opp i overskriften og ut til bladets forside. Den kan ikke få stå uimotsag, skriver Mette Henriksen Aas (bildet), leder, Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

 

Bli med til Sibir!

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Politiske fanger og kalde floder - om Sibir i gamle og nye medier.

 

Alle som har lest Per Pettersons roman "Til Sibir" vet at den ikke handler om Sibir, bare om lengsler. Hovedpersonen vil som voksen reise til dette fjerne området. Et område som er halvannen ganger så stort som USA og som utelukkende er forbundet med slit og kulde, til tross for grense til Mongolia og en like stekende hete som i det sørlige Europa om sommeren...

 

- Av seniorrådgiver Anne-Mette Vibe, Universitetsbiblioteket i Oslo

Forskningsrådet og UHR krever Open Access

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Norges forskningsråd vedtok 28. januar prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Forskningsrådet vil kreve at artikler som er et resultat av finansiering fra Forskningsrådet, skal gjøres tilgjengelig gjennom egenarkivering eller Open Access publisering i den utstrekning dette ikke kommer i konflikt med forleggeres rettigheter. Også Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefaler Kunnskapsdepartementet det samme - å satse på Open Access.

 

Ikke bare til opplysning - Biblioteket i opplevelsessamfunnet

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Tradisjonelt har det i den kulturpolitiske debatten vært en motsetning mellom opplysning og opplevelse, der det med bekymring er blitt hevdet at opplevelsen holder på å bli viktigere enn  opplysningen. Dette er, etter vår mening, en falsk motsetning. Opplysning og opplevelse kan godt gå hånd i hånd, slik det er gitt flere eksempler på i denne artikkelen. Men samtidig behøver de heller ikke alltid å bli lenket sammen, da opplevelsen også kan ha en berettigelse i seg selv. Hvor man tidligere la stor vekt på at teateret var: "Ikke bare til lyst", kan man om nåtidens bibliotek si det omvendte: "Ikke bare til opplysning".

 

- Av lektor Casper Hvenegaard Rasmussen (t.v. på bildet) og lektor Henrik Jochumsen ved Danmarks Biblioteksskole.

Åpent brev til Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Finanskrisa gir økt arbeidsløshet. Det betyr for kommunene færre skatteinntekter. Fallende børskurser har i tillegg gjort at premien har gått opp på den kommunale pensjons- og forsikringsordningen i KLP. Begge disse faktorene vil slå ut direkte på kommunebudsjettenes bunnlinje. Det vil igjen kunne ramme bibliotekenes budsjetter. Som vi vet, er det lettere å kutte i kultursektoren enn i helse- og omsorg.

Med forventninger om synkende kommunale budsjetter er det nå en gyllen anledning til å stille krav om at det bør gjeninnføres statlige øremerkninger til biblioteksektoren.

Bok og Bibliotek oppfordrer Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet, i forbindelse med kommende stortingsmelding om bibliotek, til å gå sammen og lage et bibliotekpolitisk manifest som stiller krav til et mer aktivt statlig engasjement...

 

- Odd Letnes, redaktør

Så er vinnerne på plass!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Vi utlyste høsten 2008 artikkelkonkurranse om "Framtidas bibliotek". Førstepremien var et reisestipend på 5000 kroner, og de tre beste artiklene skulle publiseres i Bok og Bibliotek. Nå har juryen (BoBs redaksjonsråd og undertegnede) samvittighetsfullt gått gjennom de innkomne bidragene. Vinnerne er...

 

Litterære kartografer

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Litterære kartbøker er en lite kjent sjanger. Verkene innen denne sjangeren består av kart basert på beskrivelser i litterære tekster. Både forfattere, lesere og brukere av dataspill kan være litterære kartografer - inspirerende kartmakere som hjelper seg selv og andre med å manøvrere i fiksjonens landskap.

 

- Av førsteamanuensis Helge Ridderstrøm, JBI, Høgskolen i Oslo

Dugnadsånd i Haugesund

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Barnebiblioteket i Haugesund var overmodent for oppussing. For å sikre barna et verdig tilbud, tok de ansatte malerkosten og sparkelskjeen i egen hånd, forteller Kjersti Beiermann, avdelingsleder ved barne- og ungdomsavdelinga.

 

Av Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist