Demokrati, bibliotek og Wikeleaks

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Den pågående debatten om Wikileaks og Library of Congress’ blokkering av lekkasjene har vekket til live en debatt i bibliotekkretser rundt i verden. Det er naturligvis et spørsmål om synet på Wikileaks isolert sett, men også en debatt om bibliotekenes rolle og funksjon – ikke minst som informasjonsformidler i et liberalt demokrati.

Av Jimi Thaule, spesialbibliotekar

Fra utrygt til mer utrygt?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Når forlagene nå begynner å utgi norske ebøker, brer usikkerheten seg i folkebibliotekene. Hvordan kan vi begynne å låne ut ebøker, spør mange. Men biblioteksektoren står uten svar.

Baklengs inn i framtiden ved å legge ned NRK-biblioteket

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Trenden blandt fagbiblioteker internasjonalt er å bruke det papirbaserte biblioteket som springbrett over i den digitale verden. NRK derimot velger å se bort fra flere års prøving og feiling fra en rekke ledende fagbiblioteker verden over når de vurderer å legge ned NRK-biblioteket.

Av Pål M. Lykkja, Universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo; Foto: Anders Ericson

Knut Hamsuns anarkisme

. i kategorien Nr. 5 - 2010

Les mer …Jeg vil anbefale Knut Hamsuns anarkisme til alle som synes Hamsun er fascinerende, og jeg vil lese flere bøker av både Hamsun og Arvid Nærø. (Foto: Alvilde Torps eftf. Eier: Nasjonalbiblioteket)

Av Anders Brenno, student ved Bibliotek og Informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo

Bok og Bibliotek nr 6/2010 er utkommet

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Hovedsaken i denne utgaven: Eirik Newth: ”Eboka og biblioteket – en statusrapport høsten 2010”. Newth skriver blant annet:

”Etter å ha fulgt ebokmarkedet tett i 12 år, er jeg kommet til at man ikke begår noen kardinalsynd om man skynder seg langsomt og tenker mye i mellomtiden. Usikkerhetsfaktorene er mange, og mulighetene til å sløse bort verdifulle ressurser store. I Morten Harry Olsens ebokrapport for Kulturrådet fra 2009 anslår han at ebøker kan ha en markedsandel på 5% om tre-fire år. Den gang mente mange det var en i overkant nøktern vurdering. I lys av dagens situasjon virker anslaget nesten for optimistisk. Biblioteksektoren bør handle deretter.”

• Endelig en norsk webDewey, forteller Ingebjørg Rype og Elise Conradi, Nasjonalbiblioteket: ”Ved Nasjonalbiblioteket er arbeidet i gang med å utvikle en norsk webversjon av Dewey. Det betyr slutten på trykte norske Dewey-utgaver, det betyr en kontinuerlig oppdatering, og det betyr en oversettelse av hele Dewey.”

• Hardt skyts i e-bokdebatten: Det haster med å få på plass en nasjonal e-bokstrategi for å stå imot presset fra de amerikanske teknologigigantene, mener Kjartan Vevle i Biblioteksentralen. Han møter motbør blant medlemmer i Norsk Bibliotekforenings IKT-gruppe (SIKT), som kaller utspillet for skremselspropaganda.

• Litteraturforskere under lupen: Hvem publiserer mest – kvinner eller menn? Hva er forskjellene i interesse hos mannlige og kvinnelige forskere? Hvordan har kvinnerepresentasjonen blant forskere utviklet seg de siste tiårene? Spørsmålene stilles og besvares av Hanne Karina Grønneberg, student, Universitetet i Oslo og Karianne Bjørseth Vodáková, student, Høgskolen i Oslo.

• Den beste tida til biblioteka ligg foran oss. Med åtte milliardar menneske kopla til internett, vil behovet for å skape møteplassar og tilretteleggje for kunnskap og kreativitet verte større enn nokon gong, skriv Pål M. Lykkja.

• Bibliotek uten vegger: Intiativtagerne til Tel Avivs bibliotek for innvandrere valgte å plassere bokhyllene ute i de fri – midt i en park beryktet for prostitusjon og narkotikaomsetning.

• Bøker på rømmen: BookCrossing søker å frigjøre bøkene fra bokhyllene og forvandle hele verden til et bibliotek. Prosjektet, som i hovedsak handler om å dele gratis bøker på offentlige plasser, sprer seg på de mest usannsynlige steder over hele planeten. Ikke minst sprer det seg til landets folkebibliotek.

• Vi var åtte stykk som vart eksaminert ut sist sommar med bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap. Med det same sommarferien var over, etablerte vi Korleis Bli ein Betre og meir Ekte Bibliotekar Gjennom Fagfellesskap (KBBMEBGF)… Lars Petter Sveen fortel.

• Professor’n: Tilbake til ranganathan – ”biblioteket er en voksende organisme”. Slik lyder den siste av den klassiske bibliotek- og informasjonsvitenskapelige teoretikeren Ranganathans fem lover for bibliotekvitenskap. Hva betyr det, spør Ragnar Audunson.

• Plinius: Bibliotekforskningen trenger strategisk debatt. Derfor er jeg glad for kritikken jeg har fått fra to av mine kolleger - Andreas Vårheim i Bibliotekaren nr. 10 og Ragnar Audunson i Bok og Bibliotek nr. 4. Tord Høivik holder debatten varm.

• E-boka er en evolusjonær begivenhet på linje med den genetiske mutasjonen som førte oss fra gjeller til lunger. Vi trenger å tilrettelegge for den, ikke legge hindringer i veien, skriver Morten Harry Olsen i sin faste spalte.

• Georg Arnestad: "Biblioteka er store taparen i den kommunale kultursektoren. Berre dei sjølve kan snu utviklinga. No er det tid for geriljakrig."

• NY spalte: Barne- og ungdomslitteratur av Ine Marit Torsvik Bertelsen: Høstens sterkeste tematikk i ungdomsbøkene har vært selvmord. Aldri før har jeg lest så mange bøker om dette temaet som nå i høst. Den ene personen etter den andre har valgt å ta sitt eget liv på en aller annen måte i litteraturens verden.

• Bibliotekåpning på Jæren: Det nye biblioteket på Bryne i Time kommune er stort og fleksibelt for å møte framtidens utfordringer.

•Terra-skandalen: Før var Hemnes kanskje mest kjend for vakker natur, båt- og kraftproduksjon. Etter 2007 endra dette seg. Då vart denne kommunen på Helgeland landskjend på grunn av Terraskandalen. Tre år etter har biblioteksjef Hilde Aulie fått merke innsparingane.

• Ingen jul uten julehefter: Det er like før det er jul igjen, og da kommer juleheftene fram. I våre dager vil dette helst si tegneseriehefter eller lokale hefter, men tidligere var dette store, påkostede, landsomfattende magasiner med artikler, dikt og noveller.

• Hvor går Anniken Huitfeldt, spør professor Anne-Britt Gran i sin ”kulturpolitisk årsmelding”. Blant annet settes ABM-u-saken under en blankpusset lupe.

- - - -

Med dette takker jeg alle lesere og bidragsytere for følget i 2010, og ønsker dere alle en riktig god jul.

- Odd Letnes, red.

Den største lesefesten i Europa

. i kategorien Aktuelt

Les mer …I dag åpner Bokmessa i Leipzig, eller lillesøsteren til Bokmessa i Frankfurt, som enkelte kaller den. Det stemmer, hvis man bare ser på tallene. Men størrelse er som vi vet noe relativt. I de 18 årene som har gått siden messa ble etablert, har Leipziger Buchmesse markert seg som en stabil og anerkjent årlig hendelse i det tyske bokmarkedet.

 

- Odd Letnes, redaktør

Fri fildeling på nettet?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Karane bak den svenske nettstaden Pirate Bay sat på tiltalebenken for fildeling - eller ulovleg spreiing av materiale som er verna av opphavsrett. No ventar dei på dommen. Kanskje får dei seg ein solid smekk over fingrane. Men striden om fildeling er ikkje over med det, mener Finn Sindre Eliassen.

 

Viktig bok fra Danmark

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …
Casper Hvenegaard Rasmussen (t.v.), Henrik Jochumsen og Jack Andersen har enda en gang gitt et spennende bidrag til hvordan vi bedre kan forstå den komplekse institusjonstypen som folkebibliotekene representerer. (Foto: Odd Letnes)
Danmarks bibliotekskole har vært noe av et lokomotiv i nordisk så vel som i europeisk bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskning og utdanning. Fagpersonalet har levert bidrag som ligger i den internasjonale fronten innen alle bibliotek- og informasjonsvitenskapens felter - kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, bibliotek- og samfunn og litteratursosiologi og - formidling.

 

Tekst: Professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Nye Deichman - ny milepæl

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Idet bladet går i trykken (begynnelsen av februar) er biblioteksjef Liv Sæteren i ferd med å få på plass prosjektlederen for den gruppa som skal ivareta de bibliotekfaglige sidene ved byggingen av det nye hovedbiblioteket i Oslo. - Et viktig skritt videre, sier hun.