Så er vinnerne på plass!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Vi utlyste høsten 2008 artikkelkonkurranse om "Framtidas bibliotek". Førstepremien var et reisestipend på 5000 kroner, og de tre beste artiklene skulle publiseres i Bok og Bibliotek. Nå har juryen (BoBs redaksjonsråd og undertegnede) samvittighetsfullt gått gjennom de innkomne bidragene. Vinnerne er...

 

Bli med til Sibir!

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Politiske fanger og kalde floder - om Sibir i gamle og nye medier.

 

Alle som har lest Per Pettersons roman "Til Sibir" vet at den ikke handler om Sibir, bare om lengsler. Hovedpersonen vil som voksen reise til dette fjerne området. Et område som er halvannen ganger så stort som USA og som utelukkende er forbundet med slit og kulde, til tross for grense til Mongolia og en like stekende hete som i det sørlige Europa om sommeren...

 

- Av seniorrådgiver Anne-Mette Vibe, Universitetsbiblioteket i Oslo

Menn og litteratur

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Blant voksne urbane menn som liker å lese, men som ikke har et profesjonelt forhold til litteraturen, utgjør litteratur og lesing et eget privat rom der man kan trekke seg tilbake og dyrke sine særegne interesser og preferanser.

 

- Av førsteamanuensis Jofrid Karner Smidt, JBI, Høgskolen i Oslo

- Biblioteksektoren er overmoden for reform

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Kultuministeren påpeker i sitt juleintervju med Aftenposten at biblioteksektoren er overmoden for reform med sine kompliserte, byråkratiske strukturer og fryktelig mange instiusjoner og nivåer.

- Det er på tide å ta et radikalt grep for norske folkebibliotek, mener Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef, Hordaland.

 

Datalagringsdirektivet og bibliotekene

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Dersom politikerne vedtar EUs Datalagringdirektiv, er det fritt fram for å kontrollere borgernes elektroniske bevegelser, kontakter og tilknytninger. Slik praksis har alltid vært de ufrie samfunnenes kjennemerke nr. 1. (Stortinget begynner sin behandling av datalagringsdirektivet - Prop. 50 S (2010-2011) - på tirsdag 18.1., red. anm.)

Av Thomas Gramstad, leder for EFN

Kasseringsdebatt 2: Knefall for marknaden

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Ein av lærdommane frå positivismedebatten i norsk filosofi og samfunnsvitskap på 70-talet var at ikkje at alt i det humane feltet kan kvantifiserast. Det er ikkje uproblematisk å overføre naturvitskapen sine metodar til samfunnsvitskapane. Denne lærdommen ser ikkje ut til å forstyrre Tord Høivik mykje i arbeidet.

 

Av Finn Sindre Eliassen, Ålesund bibliotek

Litterære kartografer

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Litterære kartbøker er en lite kjent sjanger. Verkene innen denne sjangeren består av kart basert på beskrivelser i litterære tekster. Både forfattere, lesere og brukere av dataspill kan være litterære kartografer - inspirerende kartmakere som hjelper seg selv og andre med å manøvrere i fiksjonens landskap.

 

- Av førsteamanuensis Helge Ridderstrøm, JBI, Høgskolen i Oslo

Dugnadsånd i Haugesund

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Barnebiblioteket i Haugesund var overmodent for oppussing. For å sikre barna et verdig tilbud, tok de ansatte malerkosten og sparkelskjeen i egen hånd, forteller Kjersti Beiermann, avdelingsleder ved barne- og ungdomsavdelinga.

 

Av Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist

Suppe til å spy av

. i kategorien Aktuelt

Les mer …

Bibliotekar Aud Gjersdal skriver en godt formulert kronikk om bloggfenomenet - "En eneste deilig suppe" -  i Bergens Tidende. Hun stiller noen kritiske spørsmål og inviterer til debatt. En viktig debatt.

Men hva skjer?

Motdebattantene forskanser seg side om side i skyttergravene og kaster gjørme med begge hender. En mer treffende illustrasjon på lavmålet i deler av nettkulturen kan vel knapt finnes!

Det er blant annet denne - demonstrerte - mangelen på finfølelse og kritisk selvinnsikt, som etterlyses i kronikken til Gjersdal. 

 

- Av Odd Letnes, red.

Først øl, så bøker

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Biblioteksjef David Beadle har satsa mykje på å gje innvandrarane i kommunen eit godt bibliotektilbod, lenge før året 2008 vart proklamert som Mangfaldsåret. Nyleg fekk Haram folkebibliotek Bibliotekprisen for Møre og Romsdal for 2008.

 

Av Finn Sindre Eliassen, IT-ansvarlig Ålesund folkebibliotek

Kasseringsdebatt 1: Kassering er kult

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Når verden er grå, tenker jeg med gru: Bibliotekarer ønsker ikke å drive samlingsutvikling. De liker å kjøpe bøker, men orker ikke å kaste dem. De lar samlingene vokse - på brukernes bekostning. De vil ikke ha regler som styrer deres valg.

 

Av førsteamanuensis Tord Høivik, JBI, Høgskolen i Oslo