NB + Kopinor = Bokhylla

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Nasjonalbiblioteket inngikk i 23.4.09 avtale med Kopinor om prosjektet Bokhylla. I løpet av en treårsperiode vil publikum ved et enkelt tastetrykk få tilgang til 50 000 norske bøker. 

Administrerende direktør i Kopinor, Yngve Slettholm og Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein signerer avtalen.

Foto: Nasjonalbiblioteket/Anne Tove Ørke

 

Til etterretning - uten diskusjon?

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Bibliotekmeldingen: bred beskrivelse, fraværende analyse, ufarlige og utydelige tiltak – det meste blir som før fram til neste melding.

Bibliotekmeldingen synes å være skrevet både for og av bibliotekarer.  Andre, inkludert politikere, vil ha problemer med å trenge igjennom stoffet. Hadde meldingen vært en styresak ved Høgskolen i Oslo (HiO) ville den ha blitt tatt til etterretning uten diskusjon. Ikke minst fordi ethvert styremedlem ville ha sjekket det obligatoriske avslutningskapitlet (Økonomiske og administrative konsekvensar), og konstatert at denne ene siden av totalt 159 ikke nevner ett eneste kronebeløp, men forsikrer at "Det er i alle høve ein føresetnad at dei mål, strategiar og tiltak som vert gjort framlegg om i denne meldinga, skal kunne dekkjast innanfor dei gjeldande budsjettrammene"...

 

- Av Hans Martin Fagerli, stabsdirektør, Høgskolen i Oslo

Norsk bibliotekforening: - Gode styringssignaler

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). - Selve tittelen på meldinga stadfester det viktige samfunnsoppdraget bibliotekene har: "Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena". Dette plasserer bibliotekene sentralt for hele befolkningen, understreker Norsk bibliotekforenings (NBF) leder Anne Hustad i en pressemelding 17.4.2009.

 

Bloggere og bilder

. i kategorien Aktuelt

 

Les mer …
Ved årets begynnelse fortalte Journalisten om bloggere som forsynte seg fritt av Scanpixs bilder. Bloggeren VamPus, alias Heidi Nordby Lunde, oppfordret da bildebyrået til å få opp en modell for bloggere.

 

– Det er ting vi er i ferd med å se på. Vi har ingen klar løsning på dette ennå, forteller administrerende direktør Stein Hallingstad i Scanpix.

Hallingstad forteller at Scanpix har inngått en avtale med microstock-selskapet Fotolia hvor brukerne kan laste opp bilder for så å selge det til bransjebruk.

– Dette er databaser med brukergenerert innhold hvor de som har lagt inn bildene synes det er ok å selge billig. Det som ikke fanges opp der er redaksjonelle bilder, som jo er kjernevirksomheten vår.

Direktøren forteller at tjenesten nå skal rulles ut til Scanpixs institusjonelle kunder. Hallingstad mener at når en løsning for bloggerne er oppe og står, tror han nok ikke at prisene vil ligge på Fotolia-nivået.

 

Kilde: Journalisten.no

Ytringsfrihetens bastioner

. i kategorien Nr. 2 - 2009

Les mer …Stiftelsen Fritt Ord lyser ut prosjektmidler til bibliotekene. Det skjedde i fjor, da det ble delt ut til sammen 2,2 millioner kroner, og det vil bli nye utlysninger i 2010. Hvorfor så opptatt av bibliotek? Vi spør Fritt Ords direktør, Erik Rudeng.

 

- Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

Løft blikket, se framover

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). For utenforstående tror jeg mye - ikke alt, men mye - av det som publiseres om bibliotekmeldinga i disse dager, kan oppfattes som passivt syt. Ikke rart det ikke skjer noe i den sektoren, når man bruker så mye krefter på å klage, er det lett å tenke.

 

- Av Odd Letnes, redaktør

En melding preget av utsettelser

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). Etter noen rosende ord i starten begynner skuffelsen å spre seg i bibliotekmiljøet. Hva slags meldinger er nå dette? Bibliotekmiljøet ønsket seg en ny giv. Forventningen ble ikke innfridd. De to tekstene er like moderate, forsiktig og velmenende som en gjennomsnittlig norsk bibliotekdebatt.

 

- Av førsteamanuensis Tord Høivik, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Trenger bibliotekene ABM-utvikling?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009).

Det ser ut til at Trond Giske ønsker å redusere B'en i ABM-utvikling til et minimum. Jeg mener sektoren nå er tjent med en debatt om rollene og arbeidsfordelingen på statlig nivå.

 

- Av Jannicke Røgler, bibliotekar

 

"Norsk digitalt bibliotek" blir ikke realisert

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Visjonen om Norsk digitalt bibliotek tilhører fortida og vil ikke bli prioritert av regjeringen, opplyste kulturminister Trond Giske da han presenterte stortingsmeldingen om bibliotek fredag 17. april.

Hva mener du om den beslutningen? Burde Norsk digitalt bibliotek ha vært realisert?