Det digitale biblioteket - hva mer enn Google?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009). Nå er stortingsmeldinger om både bibliotek og digitalisering av litteraturarven ute av sekken, og den gode nyheten er at kulturministeren varsler omfattende satsing på digitale tjenester i bibliotekene. Spørsmålet er om satsingen kommer med tilstrekkelig kraft og brukerfokus til å hindre at bibliotekene fortsetter å sakke akterut i den globale konkurransen på internett. Hvis ikke vi satser helhjertet på brukersentrerte tjenester, kan vi risikere at norsk biblioteksektor om noen år er blitt en filial av den internasjonale giganten Google. (Denne versjonen er noe endret i forhold til den første som ble publisert.)

 

Av Marit Egaas, kulturhussjef, Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus

Mye krutt til fortsatt kamp

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Meldinga gir oss mye krutt til fortsatt kamp. Det gjelder for eksempel en av de viktigste sakene for fag- og forskningsbibliotekene: Spørsmålet om nasjonale lisenser og konsortier. Her representerer meldinga et viktig gjennombrudd som vi må følge opp.

 

Av Lars Egeland, læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo (HiO).

Dramatisk forandring for Pasientbiblioteket i Bibliotekmeldingen!

. i kategorien Aktuelt

St.meld. nr. 23, kapittel 13 vil overføre ansvaret for drift og finansiering av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet fra Kultur- og kirkedepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. Pasientbibliotek på andre sykehus blir det færre og færre av, og de som gjenstår får ikke mye av sykehusenes budsjetter nå som flere helseforetak går med underskudd. I kampen om budsjettkronene er det andre helsefaglige krav som prioriteres. En flytting av ansvaret vil dermed kunne føre til et konkret kutt i tilbudet til pasienter.

 

Av Mari Gudim Torp, fungerende avdelingsleder, Deichmanske bibliotek, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

NB + Kopinor = Bokhylla

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Nasjonalbiblioteket inngikk i 23.4.09 avtale med Kopinor om prosjektet Bokhylla. I løpet av en treårsperiode vil publikum ved et enkelt tastetrykk få tilgang til 50 000 norske bøker. 

Administrerende direktør i Kopinor, Yngve Slettholm og Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein signerer avtalen.

Foto: Nasjonalbiblioteket/Anne Tove Ørke

 

Til etterretning - uten diskusjon?

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Bibliotekmeldingen: bred beskrivelse, fraværende analyse, ufarlige og utydelige tiltak – det meste blir som før fram til neste melding.

Bibliotekmeldingen synes å være skrevet både for og av bibliotekarer.  Andre, inkludert politikere, vil ha problemer med å trenge igjennom stoffet. Hadde meldingen vært en styresak ved Høgskolen i Oslo (HiO) ville den ha blitt tatt til etterretning uten diskusjon. Ikke minst fordi ethvert styremedlem ville ha sjekket det obligatoriske avslutningskapitlet (Økonomiske og administrative konsekvensar), og konstatert at denne ene siden av totalt 159 ikke nevner ett eneste kronebeløp, men forsikrer at "Det er i alle høve ein føresetnad at dei mål, strategiar og tiltak som vert gjort framlegg om i denne meldinga, skal kunne dekkjast innanfor dei gjeldande budsjettrammene"...

 

- Av Hans Martin Fagerli, stabsdirektør, Høgskolen i Oslo

Norsk bibliotekforening: - Gode styringssignaler

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). - Selve tittelen på meldinga stadfester det viktige samfunnsoppdraget bibliotekene har: "Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena". Dette plasserer bibliotekene sentralt for hele befolkningen, understreker Norsk bibliotekforenings (NBF) leder Anne Hustad i en pressemelding 17.4.2009.

 

Godt grunnlag for videre arbeid

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). For et år siden skrev Mads Liland og undertegnede en kronikk i Aftenposten der vi utfordret folkebiblioteksektoren og politikerne til å bli konkrete i sin tenkning om hvordan folkebibliotekene skulle utvikles når stadig mer av innholdet i bibliotekene blir digitalisert og tilgjengliggjort via Nasjonalbiblioteket. Vil ikke publikum finne det de trenger ved logge seg på internett, og om så skulle bli tilfelle - hvilken rolle skal folkebibliotekene fylle? Kronikken vakte debatt, og flere rykket ut og pekte på folkebibliotekets potensial i en ny tid.

     Nå foreligger politikernes svar i form av to stortingsmeldinger, og spørsmålet er om de foreliggende tekster gjør oss noe klokere.

 

Av Trond Andreassen, generalsekretær i Norges faglitterær forfatter- og oversetterforening

Løft blikket, se framover

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). For utenforstående tror jeg mye - ikke alt, men mye - av det som publiseres om bibliotekmeldinga i disse dager, kan oppfattes som passivt syt. Ikke rart det ikke skjer noe i den sektoren, når man bruker så mye krefter på å klage, er det lett å tenke.

 

- Av Odd Letnes, redaktør

En melding preget av utsettelser

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). Etter noen rosende ord i starten begynner skuffelsen å spre seg i bibliotekmiljøet. Hva slags meldinger er nå dette? Bibliotekmiljøet ønsket seg en ny giv. Forventningen ble ikke innfridd. De to tekstene er like moderate, forsiktig og velmenende som en gjennomsnittlig norsk bibliotekdebatt.

 

- Av førsteamanuensis Tord Høivik, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Trenger bibliotekene ABM-utvikling?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009).

Det ser ut til at Trond Giske ønsker å redusere B'en i ABM-utvikling til et minimum. Jeg mener sektoren nå er tjent med en debatt om rollene og arbeidsfordelingen på statlig nivå.

 

- Av Jannicke Røgler, bibliotekar

 

"Norsk digitalt bibliotek" blir ikke realisert

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Visjonen om Norsk digitalt bibliotek tilhører fortida og vil ikke bli prioritert av regjeringen, opplyste kulturminister Trond Giske da han presenterte stortingsmeldingen om bibliotek fredag 17. april.

Hva mener du om den beslutningen? Burde Norsk digitalt bibliotek ha vært realisert?