Ja, det må de!

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …I Bok og Bibliotek 2/2009 har Gunnar Sivertsen festet noen tanker om fri tilgang til vitenskapelig litteratur, på papiret. Noe kan jeg si meg enig i, men noen ganger virker det som om premisser og konklusjoner ikke henger på greip. Som en av dem som arbeider for utbredelse av Open Access, føler jeg meg derfor kallet til å ta til motmæle mot noen av Sivertsens tanker, og til å forsøke å bidra til sakens opplysning.

 

Av Jan Erik Frantsvåg, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Populært med leseombud

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …Den yngste er 19, den eldste 87. Vi snakker om leseombudene på Klepp.

 

Jorunn Fykse (t.v.) er leseombud en gang i uka. Marta Hauge og Gustav Bredesen på Kleppetunet bukollektiv følger med når hun leser fortellinger eller drar i gang en sang.

 

Tekst og foto: Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist

 

Med besteforeldre-blikk på litteratur?

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …Les mer …"Hundrevis av mennesker i kultursektoren lever av myten om at ungdom kan stimuleres til leselyst. Sannheten er at leselysten alltid har vært der, men at den systematisk understimuleres i et finmasket system der profitt, lønn, karriere og politikk er viktigst. Et system der argumentet om bredde oppretterholder elitismen og kravet til "litterær kvalitet" sørger for at all offentlig støtte havner på kontoene til de som har bygget systemet og lever av det."

 Martin Nygaard (Bok og Bibliotek 2/09)

 

Martin Nygaard skreiv i forrige nummer av Bok og Bibliotek ein artikkel kalla "Den lønnsomme myten om ungdom og lesing", der han avla underteikna ein visitt. Som varamedlem av rådet for innkjøpsordninga for barne- og ungdomslitteratur og medlem av juryen til Brageprisen er eg ein som, ifølgje Nygaard, ser på barne- og ungdomslitteratur med "besteforeldre-blikk".

 

- Av Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek

Kreative løsninger i Andøy

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …(Andøy, Nordland) Å være biblioteksjef i en utkantkommune med dårlig råd, byr på utfordringer. Biblioteksjef Bjørunn Gansmoe (58) på Andøy folkebibliotek i Nordland har gjort mange spreke grep på relativt kort tid.

 

Tekst og foto: Frilansjournalist Marianne Lovise Strand

Litteraturformidling og dannelse - eller "Stieg Larsson for alle penga"

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …• Har nøytralitetsidealet ogetterspørselsorienteringen blitt en hemsko for en levende litteraturformidlingi folkebibliotekene? Kan det være på tide å ta opp spørsmålet om verdier,kvalitet og smak til ny diskusjon?

• Vi kanikke sette oss på vår høye hest og si at en bok er bedre enn en annen, kvalitetsvurderinger ikke bibliotekarens oppgave, smaken er så forskjellig. Etterspørselen måbestemme hva vi satser på, vil mange bibliotekarer hevde.

• Er det da slik at manvurderer hele tiden, men ikke riktig vil vedkjenne seg det, eller syns at deter så vanskelig et spørsmål at man ikke riktig vil ta i det?

 

 

Les mer …Av førsteamanuensis Jofrid KarnerSmidt,

Høgskolen i Oslo, avd. JBI

 

 

Oppdag ny kunnskap med Wolfram|Alpha!

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …Det er grunn til å tro at Wolfram|Alpha kan komme til å ta en del av de rene faktasøkene både fra Google og Wikipedia. For oss nordmenn og ikke minst bibliotekarer blir det selvsagt spennende å se hvordan Wolfram|Alpha er tilpasset norsk språk og norske fakta.

 

Av Tore Brattli, førstelektor i dokumentasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø (UiT)

Framtida starter i Aalborg

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …"La oss tenke nytt. La oss gjøre det nesten umulige: Vi kaster ut nesten hele det gamle barnebiblioteket og starter med blanke ark." Det var begynnelsen til prosjektet Det (nesten) bokløse barnebibliotek i Aalborg.

 

Populær sone. Sonja Ibach Nissen viser stolt fram Zonen hvor du finner siste nytt av populære medier. 

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

Diamanter og kirsebær

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …Bergen har hatt flere musikalske bølger og daler, nå skjer det meste i en fjord. Det nye denne gang er at det synges på klingende bergensk, og rappere, pønkere og drabantby-poppere er del av samme miljø. Musikkavdelingen ved Bergen Off. Bibliotek arrangerte høsten 2008 "Diamanter og kirsebær - musikk og lyrikk", et Fritt Ord-støttet skrivekurs/foredragsserie i regi av rapperen Lars Vaular.

 

Av Trond Blom, bibliotekar ved Musikkavdelingen, Bergen Off. Bibliotek

Både struktur og ressurser

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …

- Hvilke deler av B'en kan det være aktuelt å flytte fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket?

 

- Her har vi ikke konkludert og det gjenstår videre utredningsarbeid, sier Trond Giske og legger til at han ikke ser på dette som en dypt politisk sak, mer det som kan kalles en hensiktsmessighetssak, altså hvordan få til en best mulig organisering av det statlige byråkratiet for å få til en best mulig biblioteksektor.

 

 

Tekst: Odd Letnes

Foto: Thomas Bjørnflaten