En god start

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). - Dersom vi får den opptrapping av budsjettet som Trond Giske har forespeilet, er dette en god melding. Den understreker bibliotekets viktige posisjon i samfunnet, den peker på mange gode muligheter og mål. Men det vil koste penger, det er helt klart, sier Bibliotekforeningens leder, Anne Hustad, om bibliotekmeldinga.

 

Tekst og foto: Odd Letnes

Ønsker diskusjon på fritt grunnlag

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). - Når det gjelder forholdet mellom ABM-u og Nasjonalbiblioteket, blir et viktig spørsmål ikke bare hvorvidt det er fornuftig å legge både forvaltningsoppgaver, utviklingsoppgaver og drift til samme sted eller ikke. Vi må også diskutere hvilke tjenester og hvilken rådgivning de enkelte bibliotek trenger i en digital tid. Jeg har ikke noe gitt svar på dette, men skulle ønske vi kunne få en prinsipiell debatt om dette framfor indignasjon over at spørsmålet reises.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

- Det er en hån

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Rådmann Morten Svagård i Råde kommune har foreslått et kutt i budsjettet som gjør at Råde bibliotek ikke vil få penger til driftskostnader, og kun lønn til en biblioteksjef i 10% stilling. - Det er en hån, mener Elin B. Sjølie på bloggen Av en annen verden.

 

Ja, hvor skal bibliotekdebatten gå?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Letnes sitt forslag om å snakke bedre med omverden ved å flytte debatten fra postlista til hans eget nettsted, har lite for seg. Han må gjerne generere aktivitet på eget nettsted, men ingen må tro at dette er veien ut i storpolitikken."

     Sitatet er fra redaktør Erling Bergans leder i Bibliotekaren nr 5/09. Siden han inviterer til replikk og siden jeg også mener at han bommer i sin vurdering av fagpressens betydning i forhold til offentlig debatt, vil jeg gjerne komme med noen synspunkter.

 

Uten drahjelp fra Giske

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Innledere på både Ung3.0 og Landskonferansen for skolebibliotekarer oppfordret sterkt til å tenke kreativt og fordomsfritt i møtet med ungdommens nye medievaner. For bibliotekarer i videregående skole må det skje uten drahjelp fra Giske. De som akkurat nå lærer opp ungdommen som har bærbar pc og nye vaner, får foreløpig ikke en krone fra det igangsatte skolebibliotekprogrammet.

 

De har nye medievaner, nye bærbare pc'er og skal bli overbevist om at skolebiblioteket byr dem nødvendige og relevante tjenester. Illustrasjonsfoto fra læringssenteret ved Nannestad videregående skole.

 

Tekst og foto: Eva Nordbye, journalist og bibliotekar

Russisk til Kirkenes

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(1. mai 2009). "Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske i Oslo vil framleis ha det nasjonale ansvaret for russiske bibliotektenester," står det i stortingsmeldinga om bibliotek. Her er departementet på feil kurs. Ansvaret for denne litteraturen bør ligge ved Sør-Varanger bibliotek (Kirkenes).

 

- Tekst og foto: Odd Letnes

Mye krutt til fortsatt kamp

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). Meldinga gir oss mye krutt til fortsatt kamp. Det gjelder for eksempel en av de viktigste sakene for fag- og forskningsbibliotekene: Spørsmålet om nasjonale lisenser og konsortier. Her representerer meldinga et viktig gjennombrudd som vi må følge opp.

 

Av Lars Egeland, læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo (HiO).

Forskningsmeldingen - og utfordringer for fag- og forskningsbibliotekene

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Regjeringen vil komme tilbake til forslag om konkretisering og iverksetting av tiltak som har budsjettmessige konsekvenser, i forbindelse med de årlige budsjettforslagene. Vi får vente og se hvilke av tiltakene som blir gjennomført dersom det fortsatt blir en rød-grønn regjering etter valget i høst," skriver hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen ved Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap (UBMB). Hun har lest den nylig framlagte forskningsmeldingen - med bibliotekblikk.

 

Fylkesbiblioteksjefenes reaksjoner

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009). I 2008 gjorde vi en rundspørring blant fylkesbiblioteksjefene for å høre hva slags forventninger de hadde til den varslede stortingsmeldinga om bibliotek. Resultatet ble artikkelen "Fylkesbiblioteksjefenes visjoner", som ble lest av mange, både i papirutgaven og nettutgaven av Bok og Bibliotek.

Nå har stortingsmeldinga kommet og vi har gått samme runde en gang til:

Hvilke reaksjoner vekket så meldinga hos fylkesbiblioteksjefene?

 

Bibliotekmeldingen - en mulighet som må gripes

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009). Er bibliotekmeldingen en uforpliktende flopp, slik mange hevder? Jeg synes ikke det. Først og fremst er meldinga et godt utgangspunkt for å diskutere bibliotekpolitikk og bibliotekenes rolle i det flerkulturelle og digitale samfunnet. Den muligheten må gripes - ikke avvises.

 

- Ragnar Audunson, professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo

Biblioteksjefer sier JA til innkjøpsordningene

. i kategorien Aktuelt

Les mer …De statlige innkjøpsordningene for bøker til bibliotekene er et yndet debattema, både i og utenfor biblioteksektoren.

"Dagens ordning er først og fremst en støtte til produsentene. Reglene er tilpasset forfatternes og forlagenes interesser," skriver førsteamanuensis Tord Høivik ved bibliotekutdanningen på Høgskolen i Oslo på sin blogg, Plinius .

Han skriver videre: "Dagens system, der bibliotekene brukes til å legitimere en bokproduksjon uten lesere, har uheldige bivirkninger." Det virker her som om han legger et antagonistisk perspektiv på det hele: Bibliotekene er passive instrumenter i forlagenes/forfatternes tjeneste.

Det er viktig å få fram hva biblioteksektoren, de som jobber i bibliotekene, selv mener om innkjøpsordningene. Bok og Bibliotek har derfor hentet inn kommentarer fra en rekke biblioteksjefer.

Er det slik at innkjøpsordningene er en klamp om foten og at de enkelte biblioteksjefene er utsatt for en slags statlig manipulasjon? 

Les svarene fra biblioteksjefene - og konkluder selv!

 

- Av Odd Letnes, redaktør

Det digitale biblioteket - hva mer enn Google?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 (2008-2009). Nå er stortingsmeldinger om både bibliotek og digitalisering av litteraturarven ute av sekken, og den gode nyheten er at kulturministeren varsler omfattende satsing på digitale tjenester i bibliotekene. Spørsmålet er om satsingen kommer med tilstrekkelig kraft og brukerfokus til å hindre at bibliotekene fortsetter å sakke akterut i den globale konkurransen på internett. Hvis ikke vi satser helhjertet på brukersentrerte tjenester, kan vi risikere at norsk biblioteksektor om noen år er blitt en filial av den internasjonale giganten Google. (Denne versjonen er noe endret i forhold til den første som ble publisert.)

 

Av Marit Egaas, kulturhussjef, Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus

Godt grunnlag for videre arbeid

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). For et år siden skrev Mads Liland og undertegnede en kronikk i Aftenposten der vi utfordret folkebiblioteksektoren og politikerne til å bli konkrete i sin tenkning om hvordan folkebibliotekene skulle utvikles når stadig mer av innholdet i bibliotekene blir digitalisert og tilgjengliggjort via Nasjonalbiblioteket. Vil ikke publikum finne det de trenger ved logge seg på internett, og om så skulle bli tilfelle - hvilken rolle skal folkebibliotekene fylle? Kronikken vakte debatt, og flere rykket ut og pekte på folkebibliotekets potensial i en ny tid.

     Nå foreligger politikernes svar i form av to stortingsmeldinger, og spørsmålet er om de foreliggende tekster gjør oss noe klokere.

 

Av Trond Andreassen, generalsekretær i Norges faglitterær forfatter- og oversetterforening