Giske på sitt beste: Om den digitale allmenningen og digitaliseringsmeldingen

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Trond Giske er inne i sluttspurten av denne stortingsperioden og ønsker å kvittere ut de siste saksområdene for sitt departement. Det klarer han med glans i den nylig framlagte digitaliseringsmeldingen (april 2009), som skal behandles i Stortinget før sommeren.

Meldingen er viktig som en politisk rettesnor om hvordan digitalisering som del av en offentlig og radikal politikk bør legges opp i et moderne kunnskapssamfunn.

 

- Av Frode Bakken, biblioteksjef, Høgskolen i Telemark

For mange bibliotekarer i norske bibliotek

. i kategorien Aktuelt

Les mer …I en tid da ord skrevet på papir var den viktigste kilden til kunnskap og læring, oppsto bibliotekene. Slik er det ikke lenger. Internett, film, musikk og dataspill er i dag minst like viktige kilder til kunnskap. Men norske bibliotek domineres forstatt av bibliotekarer "som liker å lese".

 

Av Jonas Svartberg Arntzen og Øyvind Svaleng, Drammensbiblioteket

Rett på nett

. i kategorien Nr. 2 - 2009

Les mer …Internettkurs spesielt beregnet for innvandrerkvinner gir trygghet slik at de våger å møte opp. På sikt kan det bidra til at også denne gruppen øker bibliotekbruken.

 

Tekst: Kjetil S. Grønnestad; foto: Marie von Krogh

ABM-media as godkjent som vitenskapelig bok-forlag på nivå 1

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Ett av de mål ABM-media as satte seg ved opprettelsen i 2006 var å etablere vitenskapelige publiseringskanaler, både som tidsskrift- og bokforlag. 19.mai 2009 nådde vi foreløpig første mål: Godkjenning som vitenskapelig bokforlag på nivå 1.

 

Det er publiseringsutvalget under Universitets- og høgskolerådet (UHR) som behandler søknadene. Høyeste nivå - nivå 2 - krever høy internasjonal anerkjennelse. Dit er det et stykke!

 

For ABM-sektoren betyr dette at utgivelser på ABM-media as sikrer poenggivende uttelling for publikasjoner fra UH-sektoren - hvilket gir penger i kassa for institusjonene. Men det betyr også at forfattere og verker fra hele ABM-sektoren får nødvendig faglig kvalitetssikring og dermed oppmerksomhet fra miljøer som arbeider med FoU-formidling som media generelt og f.eks. forskning.no spesielt. Og det gir ABM-media as nye krefter i arbeidet med å sikre tilsvarende anerkjennelse på tidsskriftsiden.

 

Så langt vi kan bedømme vil godkjenningen omfatte begge de to titlene som er hittil er utgitt i 2009 - trykk på gult banner øverst på siden.

 

ABM-media as eier tidsskriftene Bok og Bibliotek og Museumsnytt.

 

Studenter ser framover - delt 2.plass

. i kategorien Nr. 2 - 2009

STUDENTKONKURRANSE: Bok og Bibliotek utlyste høsten 2008 artikkelkonkurranse for bibliotekarstudenter. De tre vinnerartiklene sto på trykk i nr 2/09. For deg som ikke har rukket å lese papirutgaven, finner du den ene 2.plassen her. Den andre 2.plassen vil bli publisert 20. mai.

 

Framtidas bibliotek - kvifor er alle så einig?

Ei venninne av meg lovpriste utdanninga eg tok. Bibliotek er heilt fantastisk, nærast ropte ho til meg. Det er ein god ide, prøvde eg meg. Kva meiner du med det, spurte ho. Og så gjorde eg eit forsøk på å forklare ho korleis biblioteka alltid blir oversett av regjeringane i dette landet. Dårleg økonomi, få løyvingar, svakast i Norden. Eg prøvde å seie at det ikkje er nokon særleg skilnad på partia i Noreg i høve til biblioteka: Store ord, særs lite handling. Venninna mi mista ikkje trua, trass i at partiet hennar SV har sitte i regjering i snart fire år utan å ha gjort noko. Trass i at kulturminister Giske har gitt meir til alle sett bort frå nettopp biblioteka. Ho la handa på skuldra mi og sa til meg: Tenk så viktig biblioteket er. Da gjekk det opp for meg: Betydinga av det ho sa ga ikkje lenger meining for meg.

 

- Av Lars Petter Sveen,  2.årsstudent ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Hamsun og samene

. i kategorien Nr. 2 - 2009

Les mer …Etter at Hamsun utga Markens grøde (1917) fastholder fortsatt mange at dikteren hadde et rasistisk syn på samene. Men Knut Hamsuns diktning tåler et langt videre blikk enn den ene boken. Han kunne også beundre kraften i naturfolket.

 

Av John Gustavsen, frilansjournalist 

FRA-motstander: Overvåkning må ikke bli noe naturlig

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Den svenske FRA-loven betyr at alle nettbrukere settes under overvåkning. Farlig for demokratiet, sier Mikael Nilsson, kontaktperson for nettstedet Stoppafralagan.nu, i et intervju med Bok og Bibliotek. Norske operatører bør flytte sine servere ut av Sverige, mener Nilsson.

 

- Av Olav Anders Øvrebø, journalist og redaktør

Med Google på strupen

. i kategorien Nr. 2 - 2009

Les mer …Kunnskapsorganisasjonsdagene ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI, gikk av stabelen i februar og presenterte noen perspektiver på bibliotekenes digitale målsetninger, om rollen til de tradisjonelle biblioteksystemene, om planer for sentraliserte tjenester, om nettbasert bruk av klassifikasjonssystemer og mer til. For å dele noen av disse perspektivene med de som ikke var tilstede, tok Kim A. Tallerås, på vegne av Bok og Bibliotek, en prat med tre representanter for konferansens utvidete andedam. Henholdsvis: Marshall Breeding, fra Vanderbilt University Library i Nashville og noe av en guru innenfor bibliotekteknologi, Ken Chad, bibliotekkonsulent fra London med lang fartstid fra biblioteksystembransjen, og Lars G. Svensson, svenske ved det tyske nasjonalbiblioteket som blant annet jobber med tjenesten MelvilSearch.

 

Tekst: Kim A. Tallerås, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Studenter ser framover - delt 2.plass

. i kategorien Nr. 2 - 2009

STUDENTKONKURRANSE: Bok og Bibliotek utlyste høsten 2008 artikkelkonkurranse for bibliotekarstudenter. De tre vinnerartiklene sto på trykk i nr 2/09. For deg som ikke har rukket å lese papirutgaven, finner du den ene 2.plassen her. Den andre 2.plassen og 1.plassen er tidligere nettpublisert.

 

 

Fremtiden i våre harddisker

 

I Norge i dag er brukere nødt til fysisk å oppsøke biblioteket dersom de skal låne materiale derifra. Men i flere land, blant annet i vårt naboland Sverige, finnes det muligheter for å låne materiale i elektronisk format, direkte fra bibliotekets hjemmesider. Hva er fordelene ved denne typen utlån av digitale medier, hvordan kan ordningen fungere, og hvorfor er den ikke blitt innført i norske bibliotek per i dag?

 

- Av Cathrine Linn Fjeldstad og Renate Kvaal. Renate og Cathrine er ferdig utdannede bibliotekarer til sommeren, og begge er veldig nysgjerrige på hvordan norske bibliotek kommer til å takle utfordringene som vil oppstå når det gjelder utlån av digitalt materiale.

 

Årets arkivbok!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Boka ”Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter” (2009) er utan tvil årets arkivbok. Egil Nysæter har i løpet av dei siste 40 åra gjort ein stor innsats for å utvikle to det regionale arkivlandskapet og det lokalhistoriske arbeidet. Festskriftet inneheld artiklar om emne med tilknyting til desse fagfelta, skrivne av fagfellar som vil gi Egil Nysæter den heideren han fortener og samtidig bidra til refleksjon og debatt om samfunnsrollene til arkiv og lokalhistorie.

 

Les mer om boka ved å trykke på det gule banneret - Nye bøker fra ABM-media - øverst på siden.

Mens vi venter på e-bøkene

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Vi står midt i to kriser. Den ene vil i ettertiden bli omtalt som den økonomiske krisen på begynnelsen av det 21. århundre. Den andre vil bli omtalt som slutten på den gutenbergske tidsalder.

Men det er bare den første som kan kalles en virkelig krise. Den andre, overgangen fra trykte til digitale bøker, er det ingen grunn til å sørge over.

 

- Av Odd Letnes, redaktør