Rett på nett

. i kategorien Nr. 2 - 2009

Les mer …Internettkurs spesielt beregnet for innvandrerkvinner gir trygghet slik at de våger å møte opp. På sikt kan det bidra til at også denne gruppen øker bibliotekbruken.

 

Tekst: Kjetil S. Grønnestad; foto: Marie von Krogh

Studenter ser framover - delt 2.plass

. i kategorien Nr. 2 - 2009

STUDENTKONKURRANSE: Bok og Bibliotek utlyste høsten 2008 artikkelkonkurranse for bibliotekarstudenter. De tre vinnerartiklene sto på trykk i nr 2/09. For deg som ikke har rukket å lese papirutgaven, finner du den ene 2.plassen her. Den andre 2.plassen og 1.plassen er tidligere nettpublisert.

 

 

Fremtiden i våre harddisker

 

I Norge i dag er brukere nødt til fysisk å oppsøke biblioteket dersom de skal låne materiale derifra. Men i flere land, blant annet i vårt naboland Sverige, finnes det muligheter for å låne materiale i elektronisk format, direkte fra bibliotekets hjemmesider. Hva er fordelene ved denne typen utlån av digitale medier, hvordan kan ordningen fungere, og hvorfor er den ikke blitt innført i norske bibliotek per i dag?

 

- Av Cathrine Linn Fjeldstad og Renate Kvaal. Renate og Cathrine er ferdig utdannede bibliotekarer til sommeren, og begge er veldig nysgjerrige på hvordan norske bibliotek kommer til å takle utfordringene som vil oppstå når det gjelder utlån av digitalt materiale.

 

Årets arkivbok!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Boka ”Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter” (2009) er utan tvil årets arkivbok. Egil Nysæter har i løpet av dei siste 40 åra gjort ein stor innsats for å utvikle to det regionale arkivlandskapet og det lokalhistoriske arbeidet. Festskriftet inneheld artiklar om emne med tilknyting til desse fagfelta, skrivne av fagfellar som vil gi Egil Nysæter den heideren han fortener og samtidig bidra til refleksjon og debatt om samfunnsrollene til arkiv og lokalhistorie.

 

Les mer om boka ved å trykke på det gule banneret - Nye bøker fra ABM-media - øverst på siden.

Mens vi venter på e-bøkene

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Vi står midt i to kriser. Den ene vil i ettertiden bli omtalt som den økonomiske krisen på begynnelsen av det 21. århundre. Den andre vil bli omtalt som slutten på den gutenbergske tidsalder.

Men det er bare den første som kan kalles en virkelig krise. Den andre, overgangen fra trykte til digitale bøker, er det ingen grunn til å sørge over.

 

- Av Odd Letnes, redaktør

Google - det beste alternativet for digitalisering?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Hvilken rolle kan norske biblioteker spille i forhold til digitalisering og tilgjengeliggjøring av den norske kulturarven?

Er det Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekter som vil lede an, eller er det mer sannsynlig at Google kommer og tar over - og er det i så fall positivt eller negativt at Google kommer?

Thomas Gramstad, leder for EFN, har snakket med Pål Lykkja, som er universitetsbibliotekar og fagreferent i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

 

En god start

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). - Dersom vi får den opptrapping av budsjettet som Trond Giske har forespeilet, er dette en god melding. Den understreker bibliotekets viktige posisjon i samfunnet, den peker på mange gode muligheter og mål. Men det vil koste penger, det er helt klart, sier Bibliotekforeningens leder, Anne Hustad, om bibliotekmeldinga.

 

Tekst og foto: Odd Letnes

Forskningsmeldingen - og utfordringer for fag- og forskningsbibliotekene

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Regjeringen vil komme tilbake til forslag om konkretisering og iverksetting av tiltak som har budsjettmessige konsekvenser, i forbindelse med de årlige budsjettforslagene. Vi får vente og se hvilke av tiltakene som blir gjennomført dersom det fortsatt blir en rød-grønn regjering etter valget i høst," skriver hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen ved Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap (UBMB). Hun har lest den nylig framlagte forskningsmeldingen - med bibliotekblikk.

 

ABM-media as godkjent som vitenskapelig bok-forlag på nivå 1

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Ett av de mål ABM-media as satte seg ved opprettelsen i 2006 var å etablere vitenskapelige publiseringskanaler, både som tidsskrift- og bokforlag. 19.mai 2009 nådde vi foreløpig første mål: Godkjenning som vitenskapelig bokforlag på nivå 1.

 

Det er publiseringsutvalget under Universitets- og høgskolerådet (UHR) som behandler søknadene. Høyeste nivå - nivå 2 - krever høy internasjonal anerkjennelse. Dit er det et stykke!

 

For ABM-sektoren betyr dette at utgivelser på ABM-media as sikrer poenggivende uttelling for publikasjoner fra UH-sektoren - hvilket gir penger i kassa for institusjonene. Men det betyr også at forfattere og verker fra hele ABM-sektoren får nødvendig faglig kvalitetssikring og dermed oppmerksomhet fra miljøer som arbeider med FoU-formidling som media generelt og f.eks. forskning.no spesielt. Og det gir ABM-media as nye krefter i arbeidet med å sikre tilsvarende anerkjennelse på tidsskriftsiden.

 

Så langt vi kan bedømme vil godkjenningen omfatte begge de to titlene som er hittil er utgitt i 2009 - trykk på gult banner øverst på siden.

 

ABM-media as eier tidsskriftene Bok og Bibliotek og Museumsnytt.

 

Studenter ser framover - delt 2.plass

. i kategorien Nr. 2 - 2009

STUDENTKONKURRANSE: Bok og Bibliotek utlyste høsten 2008 artikkelkonkurranse for bibliotekarstudenter. De tre vinnerartiklene sto på trykk i nr 2/09. For deg som ikke har rukket å lese papirutgaven, finner du den ene 2.plassen her. Den andre 2.plassen vil bli publisert 20. mai.

 

Framtidas bibliotek - kvifor er alle så einig?

Ei venninne av meg lovpriste utdanninga eg tok. Bibliotek er heilt fantastisk, nærast ropte ho til meg. Det er ein god ide, prøvde eg meg. Kva meiner du med det, spurte ho. Og så gjorde eg eit forsøk på å forklare ho korleis biblioteka alltid blir oversett av regjeringane i dette landet. Dårleg økonomi, få løyvingar, svakast i Norden. Eg prøvde å seie at det ikkje er nokon særleg skilnad på partia i Noreg i høve til biblioteka: Store ord, særs lite handling. Venninna mi mista ikkje trua, trass i at partiet hennar SV har sitte i regjering i snart fire år utan å ha gjort noko. Trass i at kulturminister Giske har gitt meir til alle sett bort frå nettopp biblioteka. Ho la handa på skuldra mi og sa til meg: Tenk så viktig biblioteket er. Da gjekk det opp for meg: Betydinga av det ho sa ga ikkje lenger meining for meg.

 

- Av Lars Petter Sveen,  2.årsstudent ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Studenter ser framover -1.plass

. i kategorien Nr. 2 - 2009

STUDENTKONKURRANSE: Bok og Bibliotek utlyste høsten 2008 artikkelkonkurranse for bibliotekarstudenter. De tre vinnerartiklene sto på trykk i nr 2/09. For deg som ikke har rukket å lese papirutgaven, finner du vinnerartikkelen her. De to artiklene som delte 2.-plassen vil bli publisert henholdsvis 19. og 20. mai. 

 

 

FREMTIDENS FOLKEBIBLIOTEK

- Av Benedikte Nes, bachelor-student ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI (utdannet master 2010)

På 1990-tallet var mange engasjert i prosjektet "Biblioteket finner svaret". Nå er det kanskje på tide å se om vi heller kan finne spørsmålet. Norsk bibliotekdebatt dreier seg i små og store sirkler om temaet Fremtidens bibliotek, men det stumme spørsmålet som vanligvis blir besvart er hvordan. Hvordan skal vi bli mer moderne, tiltrekkende, tidsriktige og effektive... Og likevel er vi ikke kvitt en gnagende, underliggende følelse av identitetskrise. Jeg tror vi i større grad må hente frem spørsmålet hvorfor...

Det kulturelle lånekortet

. i kategorien Aktuelt

Stortingsmelding 23 (2008-2009). I den nye stortingsmelding om bibliotek er litteraturformidlingen i den kulturelle skolesekken på regionalt nivå redusert til utdeling av lånekort!

 

Av Ine Marit Torsvik Bertelsen, litteraturformidler

Ønsker diskusjon på fritt grunnlag

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Stortingsmelding 23 og 24 (2008-2009). - Når det gjelder forholdet mellom ABM-u og Nasjonalbiblioteket, blir et viktig spørsmål ikke bare hvorvidt det er fornuftig å legge både forvaltningsoppgaver, utviklingsoppgaver og drift til samme sted eller ikke. Vi må også diskutere hvilke tjenester og hvilken rådgivning de enkelte bibliotek trenger i en digital tid. Jeg har ikke noe gitt svar på dette, men skulle ønske vi kunne få en prinsipiell debatt om dette framfor indignasjon over at spørsmålet reises.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

- Det er en hån

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Rådmann Morten Svagård i Råde kommune har foreslått et kutt i budsjettet som gjør at Råde bibliotek ikke vil få penger til driftskostnader, og kun lønn til en biblioteksjef i 10% stilling. - Det er en hån, mener Elin B. Sjølie på bloggen Av en annen verden.

 

Ja, hvor skal bibliotekdebatten gå?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Letnes sitt forslag om å snakke bedre med omverden ved å flytte debatten fra postlista til hans eget nettsted, har lite for seg. Han må gjerne generere aktivitet på eget nettsted, men ingen må tro at dette er veien ut i storpolitikken."

     Sitatet er fra redaktør Erling Bergans leder i Bibliotekaren nr 5/09. Siden han inviterer til replikk og siden jeg også mener at han bommer i sin vurdering av fagpressens betydning i forhold til offentlig debatt, vil jeg gjerne komme med noen synspunkter.