Hvor brun var egentlig Ibsen?

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Det er ikke dekning for å fremstille samfunnskritikeren og kunstneren Henrik Ibsen som to atskilte personer, den ene reaksjonær og den andre radikal, slik Ivo de Figueiredo gjør i annen del av sin biografi over dikteren, Henrik Ibsen Masken(2007). Ibsens motsetningsfulle forhold til statsmakten speiler hans anarkistiske posisjon, og den anarkistiske kritikken gjenfinnes kunstnerisk omformet i diktningen.

 

- Av Ibsenforsker Arvid Nærø

- Bibliotekene styrkes

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Med dette legger vi grunnlaget for en videre utvikling og styrking av bibliotekene i Norge. Det sier saksordfører May Hansen i forbindelse med at Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 9. juni 2009 la fram sin innstilling om Bibliotekmeldingen.

 

Hansen viser til at Stortingsmeldingen legger vekt på at bibliotekene må tilby befolkningen nye digitale tjenester og at Stortinget følger opp med å slå fast at alle typer bibliotek må kunne tilby lånerne lisensiert materiale. Det skal også arbeides med innkjøpsordninger for digitalt materiale. Innstillingen peker også på at bibliotekene må satse på kunnskap om dataspill.

- I innstillingen legger vi vekt på at bibliotekene skal være i stand til å møte framtidens utfordringer. Vi mener at hensynet til brukerne må være sentralt, sier Hansen.

Litteraturformidling er fortsatt en viktig oppgave for bibliotekene og det understrekes at både bibliotekene og den kulturelle skolesekken skal formidle de gode kunstopplevelsene i litteraturen og faglitteratur og sakprosa.

 

Les mer …Russisk til Kirkenes

I sin innstilling viser Stortinget til at bibliotektjenester til alle er et bærende prinsipp i bibliotekpolitikken. Ikke minst framheves betydningen av "Det flerkulturelle bibliotek" og de nasjonale bibliotektilbudene til blinde og svaksynte. Stortinget anbefaler også at departementet vurderer at Sør-Varanger kommune kan det nasjonalt ansvaret for bibliotekenes russiskspråklig litteratur.

- Gjennom komiteens behandling av Bibliotekmeldingen har vi fått gitt noen klare signaler om hva som må til for å styrke landets biblioteker,  sier May Hansen.

 

(Kilde: Pressemelding fra Stortinget)

For mer informasjon, kontakt:

May Hansen, SVs familie- og kulturpolitiske talsperson, tlf: 90 03 16 04

 

Ta i mot meldinga - og bruk den!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Bibliotekmeldinga gir et rom for biblioteksektoren til å tenke nytt. Bruk denne muligheten og den viljen til å satse på bibliotek, som den rød-grønne regjeringa har vist i vår, sier May Hansen (SV), som nå kan puste ut etter å ha lost bibliotek- og digitaliseringsmeldinga i havn i Stortingen.

 

Tekst: Odd Letnes

Foto: ©Stortingsarkivet/Scanpix

 

 

Feil å setje det fysiske biblioteket opp mot det virtuelle

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Det som provoserer meg mest i Svaleng og Arntzen sin artikkel, er naturlegvis ikkje synspunktet at fleire yrkesgrupper enn bibliotekarane bør arbeide i biblioteka. Alminneleg sunn fornuft tilseier at mangfald er positivt. Men om ikkje dei to hadde eit viktigare ærend, hadde dei neppe skrive ein heil artikkel.

 

Av Finn Sindre Eliassen, Ålesund bibliotek

Fotokonkurranse - fortsatt noen dager igjen

. i kategorien Aktuelt

Les mer …På biblioteket møtes mennesker i alle aldre fra alle nasjonaliteter. Her snakkes det, leses, ammes, studeres, jobbes, noen steder spises det, andre steder synges det eller det spilles teater eller arrangeres utstillinger... For ikke å glemme bibliotekaren som gjesper på seinvakt, som nyser av støvet i magasinet, som smugkikker på en kjekk låner, som løfter glasset og gratulerer en kollega med 50 gode år...

 

Har du lyst til å dele et bilde med andre? Bli med på fotokonkurranse! Fristen for å sende inn bilder er onsdag 30. september.

Ideologiske amøbar og bibliotekmeldinga

. i kategorien Nr. 3 - 2009

Les mer …Les mer …Rett før påske rakk Trond Giske å levere frå seg Bibliotekmeldinga. Som bibliotekarstudent var eg nærast yr over eit rykande fersk dokument frå kulturministaren, eit dokument som omhandla yrket og profesjonen eg utdannar meg til. Var det noko som skulle få meg og mine medstudentar til å blusse opp, så måtte det vere dette. Var du ikkje engasjert i fagområdet og profesjonen din no, så blir du det aldri, tenkte eg.

 

Av Lars Petter Sveen, bibliotekarstudent, Hio/JBI, og forfatter

 

Giske på sitt beste: Om den digitale allmenningen og digitaliseringsmeldingen

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Trond Giske er inne i sluttspurten av denne stortingsperioden og ønsker å kvittere ut de siste saksområdene for sitt departement. Det klarer han med glans i den nylig framlagte digitaliseringsmeldingen (april 2009), som skal behandles i Stortinget før sommeren.

Meldingen er viktig som en politisk rettesnor om hvordan digitalisering som del av en offentlig og radikal politikk bør legges opp i et moderne kunnskapssamfunn.

 

- Av Frode Bakken, biblioteksjef, Høgskolen i Telemark

Hamsun og samene

. i kategorien Nr. 2 - 2009

Les mer …Etter at Hamsun utga Markens grøde (1917) fastholder fortsatt mange at dikteren hadde et rasistisk syn på samene. Men Knut Hamsuns diktning tåler et langt videre blikk enn den ene boken. Han kunne også beundre kraften i naturfolket.

 

Av John Gustavsen, frilansjournalist 

FRA-motstander: Overvåkning må ikke bli noe naturlig

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Den svenske FRA-loven betyr at alle nettbrukere settes under overvåkning. Farlig for demokratiet, sier Mikael Nilsson, kontaktperson for nettstedet Stoppafralagan.nu, i et intervju med Bok og Bibliotek. Norske operatører bør flytte sine servere ut av Sverige, mener Nilsson.

 

- Av Olav Anders Øvrebø, journalist og redaktør