Buskerud i støtet

. i kategorien Nr. 3 - 2010

Les mer …Hva skiller Buskeruds bibliotek fra hverandre, hva binder de sammen, hvordan framstår de på nettet? Hvordan oppleves det hele av masterstudenter innenfor Visuell kommunikasjon og Interiørdesign ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB)?

 

Av Odd Letnes, redaktør

En naiv bibliotekdebatt

. i kategorien Aktuelt

Biblioteket blir ikke overflødig i et digitalt samfunn. Det blir viktigere enn det noen gang har vært.

Av Anita Sandberg, høgskolelektor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA

Innkjøpsordninga: Biblioteka må med

. i kategorien Aktuelt

Den viktigste reforma ein kan gjera med innkjøpsordningane, er å få på plass strengare kvalitetskrav for innkjøp samt ein mulighet for innspill frå «golvet» når det gjeld utvalskriterier.

- Kjellaug Bjerkli Haarberg, barnebibliotekar, Haugesund folkebibliotek

Derfor er demokratisering av kulturen viktig

. i kategorien Nr. 6 - 2013

Les mer …Kristian Meisingset er nesten verdt et forskningsprosjekt og et studium i seg selv. For et drøyt år siden var det knapt noen utenfor de aller innerste og mest bortgjemte krokene i Minervas redaksjonslokaler som hadde hørt om ham. Så kom Aftenposten-kronikken i fjor høst der han henviste bibliotekene til historiens skraphaug. Siden har han hatt åpen tilgang til det norsk kulturpolitisk offentlighet kan by på av debattarenaer. Spørsmålsstilling: Hvordan kan man – uten at man skriver spesielt godt, tenker spesielt nytt, dypt og originalt eller dokumenterer spesiell kunnskap og innsikt – iscenesette seg selv som kulturpolitisk rikssynser og kommentator på en effektiv måte?

Bibliotekreform som kostar

. i kategorien Nr. 6 - 2013

Fram frå bokhyllene vil det nye folkebiblioteket reise seg, som ”en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.” Men folkebibliotekets omskiping til debattarena vil framskunde filialdauden sterkt, skriv Georg Arnestad.

Drammens-laboratoriet

. i kategorien Nr. 3 - 2010

Les mer …På Drammensbiblioteket liker de å prøve ut nye tilbud og gjøre ting ingen før dem har gjort. - Biblioteket vårt er et laboratorium. I stedet for å vente på at ting skal være ferdig utprøvd av andre, går vi i gang og prøver det ut selv, sier biblioteksjef Sølvi Tellefsen. Illustrasjonsbilde: Trond Isaksen.

 

Tekst: Merete Lindstad, frilansjournalist

Innkjøpsordningar på autopilot

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Innkjøpsordningane er overmodne for revisjon. Folkebiblioteka må få ei meir avklart og tydelegare rolle i dei reviderte ordningane. Og Jon Fosse (bildet) er sjølvskriven som litterær kvalitetssikrar.

- Av seniorrådgiver og kulturforsker Georg Arnestad, Høgskolen i Sogn og Fjordane

Brennpunkt bibliotekforskning

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Har det noen hensikt å satse på bibliotekforskning?" spurte jeg nylig i en kommentar.

Les det som er publisert om bibliotekforskning på bokogbibliotek.no de siste årene - og bedøm selv.

Min konklusjon er imidlertidig klar: Bibliotekforskning må til. Eller som jeg skrev i lederen i Bok og Bibliotek nr 5/2008:

"Bibliotekforskningen kan selvsagt ikke, ved et trylleslag, skape det perfekte bibliotekvesen. Det er et urimelig og snevert krav. Det er også noe som heter politikk, det er noe som heter penger, mennesker og sunn fornuft. Det er minst like viktige ingredienser i framtidens bibliotekmix.

Det høres selvmotsigende ut, men forskningen er også nødt til å holde en viss avstand til praksisfeltet. En bred rundspørring i bibliotekvesenet ville sannsynligvis ha avdekket at mange etterlyser forskning som kan gi umiddelbare nytteeffekt. Men et slikt krav vil skape tam forskning. De dagligdagse utfordringene løses best i det enkelte bibliotek, mens de langsiktige utfordringene, krever ressurser av en helt annen karakter. Mye av den meste spennende forskningen har et langsiktig perspektiv og er en del av biblioteksektorens selvrefleksjon."

 

• LIS - bygge et forskningfelt

• Forskning som et såpestykke?

• Kritisk tenkning - nødvendig for å realisere nettets potensial

• Digitaliseringen øker bibliotekbruken

• Biblioteket i Leeds skaper møteplasser på internett

• Nå står det også en akademiker i skranken!

• Dårlig behandling av unge brukere 

• Folkebibliotekets verdi

• Hva skal vi med bibliotek- og informasjonsvitenskap?

• Biblioteksjefer er positive til forskning

• Den korte halen - et skråblikk på forskning

• Bibliotekforskning må til

• Menn og bøker

• Viktig bok fra Danmark

• En felles nordisk forskningsplattform

• Fra synsing til kunnskapsbasert praksis

• Gjenreis biblioteklederen!

• Litteraturformidling og dannelse

• Biblioteket - en arena for trinnvis integrasjon

• Webteknologi ved bibliotekarutdanningen

• Er det for mange fotballspillere på landslaget?

• Norsk bibliotekforskning - de som gikk foran

• Vi og fastlegene - nytt fra forskningsfronten

• Hva forskes det på?

• Rommet som åpner rom

• Kven tek ansvar for folkebiblioteka?

• Har det noen hensikt å satse på bibliotekforskning?

 

- Red.

Bokelskere.no - nettets eget litteraturhus

. i kategorien Nr. 3 - 2010

Les mer …Hvordan jeg ble dratt inn i bokelskere.no.

 

Av Olav Anders Øvrebø, frilansjournalist

 

Det er ikke lenger så lett å huske hvordan man hørte om noe nytt for første gang. Var det på Twitter, i en blogg, en nettavis, et tips på e-post - eller kanskje til og med over den urgamle eteren? Uansett. For noen uker siden begynte jungeltelegrafen å knitre om Bokelskere.no. Et kjapt klikk fortalte meg at Bokelskere.no hadde mye til felles med en annen brukerdrevet tjeneste jeg alt hadde erfaring med...