Ikke kutt, men økt støtte til kulturens grunnmur

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Regjeringas forslag om kutt i innkjøpsordningene i Norsk kulturfond har skapt debatt, en debatt som har dreid seg om kulturfondbøker som hyllevarmere i overfylte bibliotek. Nå skal kulturfondordningen evalueres. Debatten må ikke bare handle om noen hyller med bøker som ikke blir lest. Den må handle om bibliotekets rolle for norsk litteratur.

Av Lars Egeland, direktør for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Møteplass i Rørvik

. i kategorien Nr. 3 - 2010

Les mer …Også små bibliotek som på Vikna i Nord-Trøndelag, kan ha stor aktivitet. Selv om ressursene er beskjedne, ble de i fjor nominert til årets bibliotek.

Wenche Moe (f.v.), biblioteksjef Mari-Ann Refsaas, Inger Fjukstad og Dagrun Mæhle, er stolte av biblioteket sitt. – Aktivitet gir mer besøk, sier de. 

 

Tekst og foto: Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist

Buskerud i støtet

. i kategorien Nr. 3 - 2010

Les mer …Hva skiller Buskeruds bibliotek fra hverandre, hva binder de sammen, hvordan framstår de på nettet? Hvordan oppleves det hele av masterstudenter innenfor Visuell kommunikasjon og Interiørdesign ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB)?

 

Av Odd Letnes, redaktør

Drammens-laboratoriet

. i kategorien Nr. 3 - 2010

Les mer …På Drammensbiblioteket liker de å prøve ut nye tilbud og gjøre ting ingen før dem har gjort. - Biblioteket vårt er et laboratorium. I stedet for å vente på at ting skal være ferdig utprøvd av andre, går vi i gang og prøver det ut selv, sier biblioteksjef Sølvi Tellefsen. Illustrasjonsbilde: Trond Isaksen.

 

Tekst: Merete Lindstad, frilansjournalist

Innkjøpsordningar på autopilot

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Innkjøpsordningane er overmodne for revisjon. Folkebiblioteka må få ei meir avklart og tydelegare rolle i dei reviderte ordningane. Og Jon Fosse (bildet) er sjølvskriven som litterær kvalitetssikrar.

- Av seniorrådgiver og kulturforsker Georg Arnestad, Høgskolen i Sogn og Fjordane

Brennpunkt bibliotekforskning

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Har det noen hensikt å satse på bibliotekforskning?" spurte jeg nylig i en kommentar.

Les det som er publisert om bibliotekforskning på bokogbibliotek.no de siste årene - og bedøm selv.

Min konklusjon er imidlertidig klar: Bibliotekforskning må til. Eller som jeg skrev i lederen i Bok og Bibliotek nr 5/2008:

"Bibliotekforskningen kan selvsagt ikke, ved et trylleslag, skape det perfekte bibliotekvesen. Det er et urimelig og snevert krav. Det er også noe som heter politikk, det er noe som heter penger, mennesker og sunn fornuft. Det er minst like viktige ingredienser i framtidens bibliotekmix.

Det høres selvmotsigende ut, men forskningen er også nødt til å holde en viss avstand til praksisfeltet. En bred rundspørring i bibliotekvesenet ville sannsynligvis ha avdekket at mange etterlyser forskning som kan gi umiddelbare nytteeffekt. Men et slikt krav vil skape tam forskning. De dagligdagse utfordringene løses best i det enkelte bibliotek, mens de langsiktige utfordringene, krever ressurser av en helt annen karakter. Mye av den meste spennende forskningen har et langsiktig perspektiv og er en del av biblioteksektorens selvrefleksjon."

 

• LIS - bygge et forskningfelt

• Forskning som et såpestykke?

• Kritisk tenkning - nødvendig for å realisere nettets potensial

• Digitaliseringen øker bibliotekbruken

• Biblioteket i Leeds skaper møteplasser på internett

• Nå står det også en akademiker i skranken!

• Dårlig behandling av unge brukere 

• Folkebibliotekets verdi

• Hva skal vi med bibliotek- og informasjonsvitenskap?

• Biblioteksjefer er positive til forskning

• Den korte halen - et skråblikk på forskning

• Bibliotekforskning må til

• Menn og bøker

• Viktig bok fra Danmark

• En felles nordisk forskningsplattform

• Fra synsing til kunnskapsbasert praksis

• Gjenreis biblioteklederen!

• Litteraturformidling og dannelse

• Biblioteket - en arena for trinnvis integrasjon

• Webteknologi ved bibliotekarutdanningen

• Er det for mange fotballspillere på landslaget?

• Norsk bibliotekforskning - de som gikk foran

• Vi og fastlegene - nytt fra forskningsfronten

• Hva forskes det på?

• Rommet som åpner rom

• Kven tek ansvar for folkebiblioteka?

• Har det noen hensikt å satse på bibliotekforskning?

 

- Red.

Framtidens helter!

. i kategorien Nr. 3 - 2010

Les mer …Da verdensveven var i sin barndom, i siste halvdel av 1990-tallet, var det flere som spekulerte på hva denne informasjonsflommen vil bety for bibliotekene og bibliotekarer. En rapport fra Benton Foundation og Kellog Foundation høsten 1996 sa at bibliotekene ikke hadde noen fremtid i denne fagre nye verden...

 

Av Førstebibliotekar Even Hartmann Flood, UBiT

En naiv bibliotekdebatt

. i kategorien Aktuelt

Biblioteket blir ikke overflødig i et digitalt samfunn. Det blir viktigere enn det noen gang har vært.

Av Anita Sandberg, høgskolelektor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA

Innkjøpsordninga: Biblioteka må med

. i kategorien Aktuelt

Den viktigste reforma ein kan gjera med innkjøpsordningane, er å få på plass strengare kvalitetskrav for innkjøp samt ein mulighet for innspill frå «golvet» når det gjeld utvalskriterier.

- Kjellaug Bjerkli Haarberg, barnebibliotekar, Haugesund folkebibliotek

Derfor er demokratisering av kulturen viktig

. i kategorien Nr. 6 - 2013

Les mer …Kristian Meisingset er nesten verdt et forskningsprosjekt og et studium i seg selv. For et drøyt år siden var det knapt noen utenfor de aller innerste og mest bortgjemte krokene i Minervas redaksjonslokaler som hadde hørt om ham. Så kom Aftenposten-kronikken i fjor høst der han henviste bibliotekene til historiens skraphaug. Siden har han hatt åpen tilgang til det norsk kulturpolitisk offentlighet kan by på av debattarenaer. Spørsmålsstilling: Hvordan kan man – uten at man skriver spesielt godt, tenker spesielt nytt, dypt og originalt eller dokumenterer spesiell kunnskap og innsikt – iscenesette seg selv som kulturpolitisk rikssynser og kommentator på en effektiv måte?