E-bøker og KUNDEBEHOV

. i kategorien Nr. 4 - 2010

Les mer …Jeg vet at det er veldig, veldig gammeldags å si det, men jeg tror ikke alltid at et «kundefokus» er det beste fokus. Jeg tror ikke at det å tilfredsstille «kundebehov» alltid er en god, langsiktig strategi.

 

Av Morten Harry Olsen, forfatter

Gratulerer!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Vinnerne av årets messe-quiz - til Bok & Bibliotek 2010 i Gøteborg - ble:

• Anne Gorostuen, Hamar katedralskole

• Astrid Fygle. Bodø bibliotek

• Ragnhild Holmeide, Harestua

Bok og Bibliotek gratulerer og sender billettpremiene i posten. Kanskje rekker dere også en tur innom Liseberg, som sligger vegg i vegg med messeområdet!

Afrika i fokus

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Afrika blir hovedtemaet på høstens bokmesse i Göteborg, som åpner i dag. Årets program blir ett av de mest omfattende noen gang, med over 2500 ulike programinnslag, deriblant nesten 450 seminarer og med over 800 medvirkende fra 36 forskjellige land.

Les om afrikansk litteratur her. 

 

Av Reidar Jensen, frilansjournalist

Litteraturhus - en konkurrent og inspirasjonskilde

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Bok og Bibliotek nr 2/2014 har nå gått til utsending, og vil være hos abonnentene i løpet av 3-5 dager. Hovedsaken i denne utgaven er en artikkel som drøfter forholdet mellom litteraturhus og bibliotek:
"Norske folkebibliotek vil og kan romme mye, men ikke alt. Med etableringen av litteraturhus i landet, har bibliotekene fått en ny konkurrent og inspirasjonskilde. Men i forsøket på å måle seg med litteraturhusene kan biblioteket komme til å miste sin egenart," skriver Idun Knutsdatter Østerdal.

Faglig sterk arkivbok

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Kaisa Johanna Maliniemi:  Hva arkivene skjulte : En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948. ABM-media, 2010

 

Prosjektet «Minoriteter i offentlige arkiver - en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver», har hatt som mål å undersøke minoritetenes møte med myndighetene i to lokalsamfunn i Nordreisa og Kistrand (Porsanger), og hvordan dette møtet nedfeller seg i skriftlige dokumenter i kommunenes arkiver spesielt. Prosjektet er gjennomført av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og er finansiert med støtte fra ABM-utvikling Norsk kulturråd, Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, Statsarkivet i Tromsø, IKA Troms, IKA Finnmark og LLP. Kaisa Maliniemi har vært prosjektleder og forsker og har også forfattet rapporten. Den fullstendige rapporten, Hva arkivene skjulte. En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865 - 1948, utgis av ABM-media as. ABM-utvikling har stått for utgivelsen av en kortversjon kalt Arkivdokumentene forteller. To kommuner - to typer minoritetspolitikk i form av et ABM-skrift som utgis både på norsk, kvensk og samisk.

  Rapporten kan gi ny forståelse av arkiv som dokumentasjon og primærkilder, og åpner nye perspektiver på arkivene som aktive samfunnsinstitusjoner. Den utdyper vår forståelse av hva arkiv kan brukes til. Prosjektet er interessant ut fra et demokratiperspektiv. Undersøkelsen har gitt nye kunnskaper om lokalforvaltningen i et flerkulturelt og flerspråklig samfunn i en periode der vi ellers har lite kunnskaper om kontakten mellom minoritetene og myndigheter. Blant annet viser undersøkelsen at personer med tilhørighet til kulturelle og språklige minoriteter i noen grad kunne kommunisere med myndighetene på sitt eget språk. På denne måten får tause grupper stemmer, slik det oppsummeres i rapportens siste kapittel.

  Tidligere ukjente kvenske dokumenter, som er funnet gjennom systematiske undersøkelser av arkivene i Nordreisa og Kistrand, gir ny og verdifull kunnskap om det kvenske språket. Dette viser også at kommunale arkiv kan være en kilde til språksosiologiske undersøkelser og til kunnskap om utviklingen av minoritetsspråk og bruken av disse. Funnene av de kvenske dokumentene fra 1867 og framover, kan betegnes som både viktige og oppsiktsvekkende.

  I tillegg har prosjektet en interessant teoretisk side. Arkiv og arkivdokumenter som fortelling om makt og avmakt, majoritet og minoritet er et viktig perspektiv i rapporten. I disse analysene knytter forfatteren an til postmoderne og samfunnsorientert arkivteori, og rapporten er i så måte et sjeldent teoretisk bidrag i den norske arkivverden.

  Forfatteren har støtt på, og redegjør for, store og ubegrunnede hindringer i arbeidet med å identifisere og utnytte kildemateriale med stor relevans for undersøkelsen. Et viktig resultat av prosjektet er derfor at det har synliggjort behovet for endring av regelverk og rutiner for innsyn i kommunale arkiver. 

 

ISBN  978-82-997932-3-0.

291 sider. Kr. 275,-.

Bestillingsadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

Ny bibliografi over et vitalt forfatterskap

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Jeg ble umiddelbart imponert da jeg bladde i denne systematiske oversikten på 240 sider. Jeg har alltid vært opptatt av gode bibliografier og arkivnøkler som effektive og nyttige søkemidler i kulturforskning og praktisk museumsarbeid. Det er nyttig med denne typen hendige 'database', både for bibliotekarer, i forskningsvirksomhet og selvfølgelig for lesere som er opptatt av et gitt tema - i dette tilfellet en bestemt skjønnlitterær forfatter," skriver Venke Åsheim Olsen i denne omtalen av bibliografien, "Av och om Märta Tikkanen. Biobibliografi för åren 1956-2008" (Åbo Akademi, 2010).

 

Besøkstallene stiger i Danmark

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Danskene besøker i stigende grad bibliotekene for å snuse i aviser, tidsskrifter og bøker, søke informasjon på pcer eller benytte seg av et stort tilbud av kulturelle arrangement og kurs. Det skjer til tross for flere års nedskjæringer i biblioteksektoren, skriver den danske avisa, Kristeligt Dagblad.

Det er et tegn på bibliotekets nye rolle, mener ekspert. (Bildet: PC-spilling i Aalborg)

Trøndere arbeider videre med litteraturhus

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Skrivende og lesende mennesker i Trondheim arbeider videre med planene om å få et eget litteraturhus i byen. Før sommerferien ble det sendt en søknad om forprosjektmidler til ABM-u, der det ble avslag, men senere har Fritt Ord gitt positive signaler. Hvis alt går i orden, kan byen ha sitt litteraturhus om fire år.

 

Av Reidar Jensen, frilansjournalist

Sterk stigning i studenttallet ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)

. i kategorien Aktuelt

Les mer …205 utdanningssøkende har nå mottatt brev om at de er opptatt som studenter ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) – tidligere Danmarks Biblioteksskole. Det er en stigning på 34 prosent siden i 2009.

- Jeg er overbevist om, at den gennemgribende fornyelse på IVA de sidste 1-2 år er en medvirkende årsag til denne positive udvikling. Desuden har vi arbejdet meget målrettet med at synliggøre vores uddannelse og de mange muligheder, den giver, sier rektor Per Hasle (bildet) i en pressemelding.

 

Open access – å dele gir mer til alle

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Vi er sterke tilhengere av open access, men vi vil ikke at det skal gjelde for våre tidsskrifter, mener lederne av Holbergprisen og Videnskapakademiet i Bergen. Tidligere har Cecilie Høigård ved UiO uttrykt det samme i Klassekampen.

Av Lars Egeland, direktør for Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Det er kulest å kritisere folkebibliotekene

. i kategorien Nr. 1 - 2014

 Les mer …«Kulturbløffen» er en bok som vil vise at norsk kulturpolitikk er mislykket.  Forfatteren tar for seg hele kulturfeltet, men han innrømmer at favorittsporten hans er å kritisere folkebibliotekene. Det er i bibliotekene at skinnhelligheten er størst, og kritikk avvises bare med at «Vi er perfekte». 

Av førsteamanuens Øivind Frisvold, høgskolen i Oslo og Akershus

Bibliotekene mislykkes

. i kategorien Nr. 1 - 2014

Les mer …Biblioteket er i større grad enn tidligere en kulturarena for de ressurssterke, og bruken blant de «svakeste» har sunket kraftig de siste 20 årene. Noe må skje. Av Kristian Meisingset (bildet), frilanser og medredaktør i Minerva.