BoB-nett på lufta igjen

. i kategorien Aktuelt

Les mer …bokogbibliotek.no har vært nede en ukes til. Årsaken er et massivt virusangrep av en eller annen ukjent fiende. Det hadde oppstått sikkerhetshull på nettstedet, som først og fremst skyldtes for gamle versjoner av Joomla-programvare. Vær obs på denne faren, dere ute i felten som bruker Joomla. Nå er vi på lufta igjen, og har benyttet pausen til å gi nettstedet en lett "make over". Vi håper dere liker det nye utseende, og tar gjerne i mot tips om forbedringer og mangler.

Åpenhet, lånerne bestemmer, full konkurranse

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Styret i SIKT, NBFs spesialgruppe for IKT, har lest rapporten “"Nasjonal strategi for e-bøker"” og skrevet et notat med kommentarer og innspill knyttet til ulike aspekter ved e-bøker og bibliotek.

Oppsummert er det tre hovedpunkter som SIKT mener er særlig sentrale:

1. Løsningen må være åpen. Bibliotekene må selv kunne velge om de vil abonnere på bøker gjennom BS, E-lån eller Norli osv. Det må også være mulig å bygge egne grensesnitt mot basen(e) som gjør at de kan presenterer bøkene i den konteksten og på den plattformen bibliotekene selv velger
2. Lånerne må få best mulige vilkår. Uten et tilbud som konkurrerer med de beste har vi tapt før vi har begynt. Det betyr at lånerne får det de vil ha når de selv ønsker det, på den plattformen de selv velger (brett-type, operativsystem)
3. Full konkurranse. Bibliotekene må ikke bidra til å skape en monopolsituasjon

STATSBUDSJETT 2011: Satsing på folkebiblioteket

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Hovedpunkter: Regjeringa ønskjer at løyvinga til bibliotek og innkjøpsordningar blir auka med til saman 6 millionar kroner i 2011. 2 millionar kroner skal brukast til ei ny innkjøpsordning for dataspel.

     1 million går til styrking av innkjøpsordninga for ny, norsk skjønnlitteratur for barn og unge gjennom Norsk Kulturråd. I framlegget frå regjeringa går 154,9 millionar kroner til litteraturformål under Norsk kulturfond.

     Nasjonalbiblioteket har ansvar for å gjennomføre ein nasjonal bibliotekpolitikk og utvikle biblioteka som aktuelle samfunnsinstitusjonar. Etter omorganiseringa av bibliotekfeltet har Nasjonalbiblioteket òg fått ansvaret for vidareutviklinga av folkebiblioteksektoren og oppfølging av Leseløftet. Folkebiblioteka som møteplassar og bibliotekarane som fagfolk og formidlarar er sentrale i lesesatsinga. 

     Nasjonalbiblioteket får 3 millionar kroner til si digitaliseringssatsing, medan løyvingar på 10 millionar kroner til leseløft, bibliotekutvikling og kompetanseutvikling blir lagt til Nasjonalbiblioteket.

 

Kilde: Pressemelding fra Kulturdepartementet (5.10.10)

 

- - - -

 

Les mer …Nasjonalbibliotekaren fornøyd

Utviklingen i Nasjonalbiblioteket er positivt omtalt i proposisjonen som ble lagt frem i dag i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet. Med utgangspunkt i det opprettholdes bevilgninger innenfor de satsingsområder Nasjonalbiblioteket allerede har og med økning på gitte områder.

     - Vi har fått et godt budsjett hvor vi kan videreføre det vi har som perspektiv i forhold til faglig utvikling og digitalisering både for egne tjenester og til utvikling av nasjonal bibliotekspolitikk, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

     Det er satt av 12 millioner til utvikling av fag- og folkebibliotek og foreslås bevilget 6 millioner til videreføring av leseåret, leseløft for 2011. Det er også en økning i midler til digitalisering som skal gi effekt for andre bibliotek. Midler til språkbanken er videreført på samme nivå som i år.

     Nytt i år er at det er satt av 2 millioner kroner til en innkjøpsordning av spill til norske bibliotek. Nasjonalbiblioteket har sammen med Norsk kulturråd fått 3 millioner knyttet til en innkjøpsordning for musikk med sikte på å iverksette en prøveordning for digital distribusjon av musikk

     - Disse oppgavene er en naturlig utvidelse av det mandatet Nasjonalbiblioteket allerede har og i samarbeid med relevante samarbeidspartnere vil vi nå legge planer for å realisere oppdraget vi har fått, sier hun.

     - Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide byggeprogram med kostnadsanslag og tidsplan for utvidelse av sikringsmagasinet med 39 000 hyllemeter og nytt automatlager med 1000 kvm. grunnflate og 18 m høyde. Realiseringen av dette er en viktig forutsetning for videreutvikling av våre strategier, sier Moe Skarstein.

 

Kilde: nasjonalbiblioteket.no (5.10.10)

 

- - - -

 

Les mer …Bibliotekforeningen misfornøyd

- Vi treng eit bibliotekløft for heile landet. Årets forslag til statsbudsjett er ikkje noko form for løft, seier Svein Arne Tinnesand.

 

Les mer på nationen.no

 

Tips oss

. i kategorien Aktuelt

Har du et nyhetstips til redaksjonen eller andre innspill du ønsker å ta opp med oss - send en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Et skritt nærmere

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Nå er e-bokforhandlingene i gang! Denne gang gjelder det avtale for e-bøker som utgis samtidig med papirbokens førsteutgave. Avtalen som ble sluttført før sommeren, gjaldt backlistbøker, det vil si eldre bøker som fortsatt er i salg.

Forhandlingene føres mellom Forfatterforeningen og NBU (Norske barne- og ungdomsforfattere) på den ene siden og Forleggerforeningen på den andre siden. I forhandlingsutvalget til Forleggerforeningen sitter Karin Mundal (Cappelen Damm), Kari Spjeldnæs (Aschehoug) og Fredrik Nissen (Gyldendal). Fra Forfatterforeningen møter Anne Oterholm og Sigmund Løvåsen.

- Av erfaring vet vi at slike forhandlinger tar tid, men begge parter er fornøyde med å være i gang, sier DnF-leder Anne Oterholm.

- Når det gjelder innholdet i forhandlingene, er vi enige om ikke å gå ut med dette nå. Vi har et godt forhandlingsklima og slik ønsker vi at det skal fortsette å være, selv om partene i en forhandling alltid har ulike interesser.

(Kilde: Den norske forfatterforening)

Nasjonal samling - på nett

. i kategorien Aktuelt

Les mer … Norsk biblioteksektor taler ikke bare med to tunger, men flere hundre. Det ene argumentet slår det andre synspunktet i hjel. Det er på tide å tenke nytt. Med Nasjonalbibliotekets nye mandat har vi fått samling "på topp", det er nå på tide med samling "i bånn".

- Av Odd Letnes, red.

Det dukket opp en melding på Biblioteknorge i midten av oktober, av Jonas Svartberg Arntzen: ”Det er viktig å dele! Derfor har vi laget en ny blogg: digital.deichman.no Her dokumenterer vi litt av det vi driver med på Deichman, og skriver om ting relatert til bibliotek og EDB. Vi setter stor pris på kommentarer og andre tilbakemeldinger, så kom med dem!”

    Norske bibliotekblogger kan fortelle at det finnes 118 aktive bibliotekblogger.  Bloggansvarlig Vegard Krogh Pedersen forteller i Bok og Bibliotek nr 5/10 at 160 bibliotek nå er på Facebook. Hvor mange som er på Twitter, er fortsatt uklart, men det er nok ganske mange.

Vi har tre bibliotektidsskrifter i Norge. Bibliotekaren som er et fagforeningstidsskrift, Bibliotekforum som utgis av interesseorganisasjonen Norsk bibliotekforening, og Bok og Bibliotek som er et uavhengig tidsskrift og utgis av forlaget ABM-media as. De tre tidsskriftene utfyller hverandre på en god måte, men jeg har også fått signaler om at det ”blir for mye å gape over”. Du har ikke tatt det ene ut av postkassa før det andre dumper inn.

Så har vi bladenes nettsteder - hvor NBF-veven atpåtil står på egne bein i forhold til Bibliotekforum - pluss gode gamle Biblioteknorge, som alle tar sikte på å være til for hele biblioteksektoren fra Lindesnes til Kirkenes. Her avløser den ene debatten den andre med et imponerende innholdsspekter både innenfor fag og politikk.

Hva er så poenget med oppramsingen ovenfor? Poenget er å vise hvor fragmentert og ukoordinert biblioteksektoren er på nettet. Det er som om sektoren henger fast i sin fysisk spredte struktur når de går på nett. Med trange fjorder og lange daler og utrolig mange kommuner, er det ikke rart at norsk biblioteksektor har blitt svært desentralisert. Men hvorfor trenger vi å føre denne strukturen videre på nettet? Er det ikke på tide å samle kreftene nå i stedet for å stå på hver vår ølkasse og rope på oppmerksomhet?

Vi leser ofte uttalelser fra folk innenfor sektoren om at nå må bibliotekarene bli mer synlige i den offentlige debatten, det er vi som er spesialister på informasjon og formidling. Men biblioteksektorens indre fragmentering gjør at slike utsagn ikke får den tyngden og definisjonskraften de fortjener, de preller av på beslutningstakerne som hagl på en paraply.

    Hva er det vi trenger som kan samle sektoren og redusere den utmattende surfingen fra blogg til blogg, nettsted til nettsted?

    Kanskje kunne løsningen være et stort nasjonalt nettsted som samler og formidler, skaper og deler. Et sted hvor brukeren kan låne alt som etter hvert vil finnes av elektroniske medier; et sted for stillingsannonser, ”beste praksis”, juridisk veiledning, tips om innredning, kokebok i effektiv møtepraksis, hvordan arrangere seminarer; anmeldelser av bøker, musikk og film, siste nytt på digitalfonten; nettbokhandlere, formidling fra Bibliotekforum, Bibliotekaren, Bok og Bibliotek, siste nytt fra Nasjonalbiblioteket, Norden, verden, kalender – og debatt.

Hva om vi så på et slikt nettsted som en del av landets offentlige infrastruktur. Jeg er ikke sikker, men det kunne vært forankret ved eller under (med armlengdens avstand?) Nasjonalbiblioteket.

    Det ville koste penger. Det vil kreve – uten at jeg har forsket på det - en redaksjon på 20 personer. Men i et hunderårsperspektiv ville det være en fornuftig satsing. Fortsetter den pulviseringen vi har vært vitne til de siste årene, vil aldri sektoren få den etterlengtede tyngden.

    Det er fint at det diskuteres i det skjulte. Det er fint at det blogges friskt og freidig og at ildsjeler holder oss oppdatert med lenker til viktige nyheter. Det er fint at bibliotektidsskriftene fyller spaltene sine med interessant stoff. Men de mange løse bidragene blir likevel som høstblader i en elv, som danser viljeløst av sted. Det gjelder å demme opp elva, utnytte dens krefter. Det kan bare en mer samlet biblioteksektor klare.

Kommentar til Statsbudsjettet 2011

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Det var med en viss spenning man åpnet Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett for 2011. Som daglig leder av ABM-media, var man ikke helt uten interesse for mulige antydninger på hvordan framtiden ville se ut, ikke minst økonomisk. Og hvem som nå satt på tilskuddsmidlene - Kulturrådet eller Nasjonalbiblioteket. Det svaret uteble, men kanskje det står i tildelingsbrevene til disse institusjonene. Kulturdepartementet har hatt nok med å gjennomføre de tekniske budsjettendringene som avvikling av ABM-utvikling krever.

 

- Av Hans Martin Fagerli, daglig leder, ABM-media

Endelig - fra skole til akademi

. i kategorien Nr. 4 - 2010

Les mer …Danmarks biblioteksskole inneholdt to "problemer". Det ene var bibliotek, det andre skole. Begge ordene fungerte som snublesteiner for potensielle unge studenter. Det nye navnet fungerer mye bedre er både rektor Per Hasle (t.h.) og prorektor Jack Andersen enige om.

 

Av Odd Letnes, redaktør

Gir studenter gratis iPhone

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Universitetet i Leeds i England har gitt mer enn 500 medisinstudenter hver sin iPhone, der de kan laste ned medisinske tekster fra e-bøker. Universitetet, som mener det gir den beste medisinske utdanningen i Storbritannia, vil også bruke telefonene til å holde kontakt med studentene når de er ute i praksis.

 

Vart du skræmt no?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Et av de mest spennende forskningsprosjektene som har vært gjort ved bibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Oslo er tøff lesing for mange ute i biblioteksektoren. Det er fristende å lukke øynene - og den daglige tralten fortsetter sin skjeve gang. 

 

Av Odd Letnes, redaktør

Duppeditt med evig liv

. i kategorien Aktuelt

Les mer …En viktig epoke er slutt: Mediene verden over har nylig meldt at Sony ikke lenger vil produsere sin Walk Man. Men jeg har heldigvis én liggende i en skuff på kottet, til minne om den friheten vi følte da det virkelig ble mulig å høre skikkelig musikk andre steder enn foran stereoanlegget på gutterommet.